بی بی چی گفت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-May-2011
 

پریروز نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، بی بی، در اجلاس مشترک کنگرۀ آمریکا سخنرانی کرد. میتوان با بسیاری از دیدگاه های او مخالفت کرد، همانگونه که بسیاری از اسرائیلی ها میکنند؛ ولی عقل سلیم در مورد دستیابی وحوش اسلامیست به سلاح هسته ای، موید نظر او است:

 "ظلم و ستمگری در تهران، مردم خود را دستخوش بی رحمی قرار میدهد. ایران، از حملات علیه سربازان آمریکائی در افغانستان و عراق حمایت میکند. ایران لبنان و غزه را تحت انقیاد خود در میاورد، تهران حامی و طرفدار ترور جهانی است.

کمتر از هفت دهه پس از کشتار شش میلیون یهودی، رهبران ایران،در حالیکه خواستار نابودی کشور یهود هستند، هولوکاست را انکار می کنند.

یک ایران مجهز به سلاح هسته ای، جرقه مسابقه اتمی در خاورمیانه را مشتعل می کند. چنین ایرانی، یک چتر اتمی برای تروریستها بشمار خواهد رفت، و به صورت یک کابوس تروریسم اتمی و خطری برای سراسر جهان در خواهد آمد."

آندسته که سلاح هسته ای را در زیر پوشش "انرژی هسته ای " حق مسلم میدانند، استدلال میکنند که دیر یا زود وحوش رفتنی هستند و سلاح هسته ای، و لابد منافع آن، ماندگار خواهد بود؛ از کنار سه امر حیاتی میگذرند.

1- به وحوش خرافاتی که هر قساوتی که در وهم نگنجد را به سهولت انجام میدهند اعتماد میکنند که با در دست داشتن سلاح هسته ای دیوانگی نخواهند کرد.

  2- نادیده گرفتن احتمال آنکه کشورهایی نظیر اسرائیل که موجودیت خود را در خطر نابودی ببینند، دست به عملی پیشگیرانه زنند که موجب عزای ایران و ایرانی خواهد شد

3- و اینکه، از شر نظام پر برکت مسلح به سلاح هسته ای خلاص شدن، به مراتب سخت تر و پیچیده تر است تا آنکه از تکیه بر آن بی بهره باشد.

ایران آزاد شده از یوغ وحوش، متحد استراتژیک اسرائیل است. پیش از آنچه که نباید بشود، بشود، و تا این دو متحد تاریخی غربگرا و متمدن به شکوفایی و مدرنیزه کردن خاورمیانه کمک کنند، جهان آزاد باید منجمله با تحریم های سفت و سخت به رهایی ایرانیان بشتابد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

I agree with Fred on this

by Maryam Hojjat on

 

ایران آزاد شده از یوغ وحوش، متحد استراتژیک اسرائیل است. پیش از آنچه که نباید بشود، بشود، و تا این دو متحد تاریخی غربگرا و متمدن به شکوفایی و مدرنیزه کردن خاورمیانه کمک کنند، جهان آزاد باید منجمله با تحریم های سفت و سخت به رهایی ایرانیان بشتابد.


پندارنیک

Magic number is not kosher

by پندارنیک on

The number of Jews killed in the Holocaust is less than six million ( one killed, is one too many).......

Our Jewish friends should try to remember that Gypsies, Commies, and  homosexuals... are included in the ominous tally.

 

And on the subject of our nuclear technology which is our national right and legal property, I can only remind our friends that it is indeed our national right and legal property.

The time has now arrived for Israel to join the internationl community by becoming a signatory to NPT.