زنان هرزۀ علی آقا رهبر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-May-2011
 

دیروز دویست سیصد رأس فاطی کماندو لحاف-پیچ شده را برده بودند بارگاه خدایگان علی آقا رهبر تا در مورد " مقوله " زن در نظام پربرکت برایشان روضه بخواند.

پس از تعارفات معمول وحوش اسلامیست نرینه در مورد " کرامت " زن و " بزرگ خانه و گل و ریحانه خانواده " بودنش و البته یادآوری " وظیفه اصلی " و ایندست حرفهای اسلامیست مادینه خرکن؛ خدایگان علی آقا رهبر راجع به زنان در غرب گفت:

"اگر زنان بخواهند در جوامع غربی نمود و شخصیت یابند باید حتماً به گونه‌ای رفتار كنند كه مردان یعنی طرف ذینفع می خواهند و می‌پسندند كه این اهانت بزرگترین ظلم و حق‌كشی در حق زنان است.

غربی‌ها مدعی‌اند كه حجاب یك مسئله دینی است و در جوامع لائیك نباید ظهور پیدا كند اما علت واقعی مخالفت غرب با حجاب این است كه سیاست راهبردی و بنیانی غرب درباره زن یعنی عرضه شدن و هرزه شدن زن را با چالش روبرو می‌كند و مانع تحقق آن می‌شود."

به عبارت دیگر؛ در نظام پربرکت، نصف مرد حساب کردن زن و تحمیل حجاب و دیگر بی احترامی و خفت و خواری نهادینه شده از سوی اسلامیستهای نرینه " اهانت " نمیباشد و زنان جهان، خصوصاً در غرب، که محجبه نیستند ، هرزه تشریف دارند.

انگاری در راستای " نمود و شخصیت " یابی زنان؛ اعجازی در چهار پنج متر پارچه وارداتی چینی برای حجاب اجباری آنان وجود دارد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

حالا هرزگی این زنان معلوم الحال بکنار...

Roozbeh_Gilani


These embarassements to any Iranian women are the very ones who are busy torturing, beating up and killing the female  Iranian political prisoners in islamist regime's jails.

Condithins at Gharchak jail, housing  hundreds of female Iranian political prisoners, run by these female bassiji thugs of islamist regime, was recently described as being nearing a "human catastrophy"

Now I dont say this, Fred Does not say this, It is your "Haj gholam hossein ejei Joon" who says so!

http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/05/110523_l19_rln_egheyi_gharchak_prison.shtml

 

"Personal business must yield to collective interest."


rtayebi1

deleted

by rtayebi1 on

deleted


RostamZ

Kalagh Siaha

by RostamZ on

The only whore in Iran is Khamenei's demale household. They whore themselves just to steal the wealth of a nation and destroy it's heritage.


پندارنیک

Of models

by پندارنیک on

 

 

فرد جان، فاطمه کماندو های لحاف پیچ شده گفتی..........بزار اصلآ از اولش
شروع کنم ........یه تز داریم، یه آنتی تز میاد ........نه اینجوری هم
حوصله ات سر میره............اصلآ میدونی چیه؟ قربون همون قدیما که ملکه
مملکت آریایی ما منتظر نمیشد که پادشاه آریایی شون خرجی شونو بده، خودشون
واسه امرار معاش و حفظ استقلال شون مانکن شده بودن
و از راه  تبلیغ صرفه
جویی در مصرف پارچه خرج تحصیل رضا جون رو در می آوردن...


Maryam Hojjat

& Sigheh

by Maryam Hojjat on

Brings Kramat to Women.