ایرانیان باید اول آدم شوند

Fred
by Fred
09-May-2011
 

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید،

دردی است کهن. بعضی از ما بهترون از آن بالا بالاها به ملت ایران نگاه کرده و نسخه میپیچند. دو نمونه فرضی:

استاد سوفسطائیان و شاگرد نا خلف افلاطون گوید که ایرانیان باید اول آدم شده آداب و رسوم دموکراسی را بیاموزد و در این راستا در هزاره آینده به اهداف خود خواهند رسید. تا آنزمان از پرسشهای آره یا نه اکیداً پرهیز و دفاع از ظالمان از گود قدرت بیرون افتاده نظام پربرکت و کارچاق کنان آنها درس دموکراسی و واجب مسلم است.

خواجه عبید:

آنرا که داده اند همینجاش داده اند

و آنرا که نیست، وعده به فرداش داده اند

رابعه زلف آشفته نازک نارنجی هم ضمن اخ و پیف کردن ایرانیان، با کوله باری از سیر و سلوک دراقصی نقاط جهان چرتکه انتخابات انداخته و نتیجه آنکه همین که هست؛ هست دیگه، فکر عشق کن که خربزه آب است.

خواجه حافظ:

عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ

قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت

تبریک

پ.ن.هرگونه شباهت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً در مخیله خواننده شکل گرفته و کاتب مسئول آن نخواهد بود.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

آقا فرد، راستش رو بخواهی، ما ایرونی‌‌ها هیچ وقت آدم نمیشیم!!

Roozbeh_Gilani


نه شاه آریامهر و ساواکش، نه دکتر جون (جیگرش رو برم) و رهبرش و جلادان وزارت اطلاعاتشون نتونستن ما رو آدم بکنن.

نه‌ ما ایرانی‌‌ها اصلا حیوان‌های هستیم که می‌خواهیم آزاد زندگی کنیم و هر چی‌  و هر چقدر دلمون بخواد عّر  و عر  کنیم!


Demo

دنیای خود ساخته یک فرد کور و کر!!

Demo


یک فرد کور و کر اگر بعد ازعمری بینا و شنوا گردد چونکه عادت به آنها ندارد یا خود را از بین میبرد ویا شدیدأ افسرده میشود و یا با یک آواتار و علامت از زمان پر افتخار سیاهی و خفگی خود در فضای مجازی و روزی دو بار ذکر مصیبت کرده و بر بانی و طبیبی که اورا درمان کرده همواره لعنت میفرستد.


ComraidsConcubine

Feled Jaan ;)

by ComraidsConcubine on

 I've always had a problem with that quote of Plato's. To cut a long-winded argument short, it isn't as if one could imagine that a people deserve tyranny. 

Anyway, I was thoroughly enjoying learning from your writing, until I got to the disclaimer bit and almost saw myself in the piffing, but then i remembered that I just Pfffttt. ;)