اکبر شاه باید برقصه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Apr-2011
 

وقتی آزادی نباشه؛ حرفهای فاطی پاچه ورمالیده و سبزی فروش محل حکم اخبار را پیدا میکنند. به تلخیص خبر دیدار یکی از وحوش اسلامیست با " مالک اشتر " قهر کرده توجه فرمایید:

"شنبه هفته گذشته وقتی شنیدیم دکتر احمدی نژاد در محل کار خود حاضر نشده است، به اتفاق چند نفر دیگر از دوستان به دیدار دکتر رفتیم.

احمدی نژاد گفت "هدف آنها این است که خاکریز را بزنند و بعد از ریختن خاکریز، به سراغ حضرت آقا بروند ولی بنده کوتاه نخواهم آمد، چون اینجا بحث "احمدی نژاد نیست بلکه هدف نهایی آنها، خود آقا است ".

همان هایی که اکنون به نام "دفاع از علی " می خواهند "خاکریز و مالک علی " را بزنند ولی این بار ظاهرا "روز گفتن ناگفته های احمدی نژاد " فرا رسیده است و دکتر تصمیم دارد در یک "برنامه زنده تلویزیونی" اسنادی درباره توطئه ها و مفاسد گذشته و همچنین برنامه های آینده این گروه که مدت ها است برای تامین منافع خود، آرامش را از مردم گرفته اند، ارائه دهد که انشاالله "رسانه ملی " هم همکاری خواهد کرد ".

بویش می آید که برای توجیه اوضاع قاراشمیش کشور و به مصداق؛ سرخم می سلامت شكند اگر سبويی، میخواهند یک عده دانه درشت را دراز کنند. درست همان کاری که شاه مغفور کرد و یحتمل همان نتیجه ای که او گرفت را وحوش اسلامیست خواهند چشید. نوش!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

اولندش که شاه مغفور پغفور نیستش

پندارنیک


 

 

 

تشبیه اوضاع به آنچه شاه مقبور برای نجات خودی و تحمیق ناخودی‌ها کرد، به عقیده من ناچیز، صحیح نیست.

اختلاف جدیست؛ اما اینکه آیا آبی‌ برای وطنپرستان نازنین مقیم بورلی
هیلز و مشتریان مرحوم بیژن جون گرم میشه یا نه‌اش رو فعلا نمی‌شه گفت...