جهاد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Apr-2011
 

دست گرمی این خبر تقدیم حضور تاریخ پژوهتان میشود:

به‌گزارش مرکز خبر حوزه: "طلاب و روحانوین [روحانیان]  تبلیغی-رزمی تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق‌(ع) طی نامه‌ای به محضر مبارک ولی‌امر مسلمین جهان؛ حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) مقام معظم رهبری ضمن محکومیت جنایات آل‌سعود و آل‌خلیفه از ولی امر مسلمین درخواست اذن جهاد نمودند."

برای لذت بردن از نثر سعدی گونۀ  این نامه روی اینجا زور دهید.

  اهلش میدانند که همین نوع حضرات بودند که زیر پای مرحوم سلطان صاحبقران فتحعلیشاه نشستند و با همین دست حرفها  شیرش کردند و آخر سر هم بر تراژدی ملی معاهده گلستان، ترکمانچای را هم افزودند.

ولی‌امر مسلمین جهان، آسید علی آقا رهبر، از بابت درازی محاسن، قدرت مطلقه، قساوت و مخلوطی مهلک (برای ایران)  از خود بزرگ بینی و اسکیتزوفرنی شباهت زیادی به  سلطان صاحبقران دارد.

اگرچه با در نظر گرفتن توان نظامی قشونش و ادوات رزمی عهد دقیانوس، آن هم  فتو شاپ شده آنها،  تو این دوره و زمانه ایندست حرفها کمدی بنظر میرسد، ولیکن، حتی مطرح کردن  عملیات جهاد " تیپ مستقل "، مبنی بر بدا به حال آل سعود و آل خلیفۀ مسلم کافر کیش، محتمل است که عاقبتی بس وخیم تر از گلستان و ترکمانچای برای ایران در برداشته باشد، آنگاه،  نه نشان از تاک ماند و نه تاک نشان.

تبریک    


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

چه کند بینوا، ندارد بیش

پندارنیک


 

 

 

فرد جان، جهت عرض ارادت و چاق سلامتی‌ خدمت رسیدم. قابل شما را
ندارد
؛ به رسم پیشکش  تقدیم میشود. خودت میدانی‌ و مختاری؛ اگر خواستی‌
رویش زور بده، یا اینکه یواش یواش بمالش.


Fred

مصرع دوم این بیت

Fred


 

  با تشکر، اصلش مصرع دوم این بیت است:

 

بودم آن روز من از طایفه ٔ دردکشان
که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان


Literary Critic

The correct phrase is this:

by Literary Critic on

 

نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان


Maryam Hojjat

I am worrying about this Issue

by Maryam Hojjat on

Those who are in charge of IRAN are looking for trouble all the time.  They have cost IRAN & Iranians tremendous loss of human & wealth.