اَخم آسید علی آقا رهبر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Apr-2011
 

این روزها آسید علی آقا رهبر سرش حسابی شلوغ شده.

پس از "حکم حکومتی" در بازگرداندن بر سر کار وزیر اطلاعاتی که "رئیس جمهور " اخراجش کرده بود، حالا نوبت خدمت دم و دستگاههای جورواجور دروغ پراکنی نظام پر برکت رسیده.

اول از همه رفتند سراغ توبیخ خبرگزاری رسمی کشور، ایرنا، که حرفهای آسید علی آقا رهبر را عیناً بازتاب داده بود. رؤسا و کارکنان ایرنا هم فوراً یک غلط کردیم نامه مملو از واژگان عبد و عبید، نوکر و چاکر و غلام حلقه به گوش آسید علی آقا رهبر هستیم منتشر کردند.

بعدش آسید علی آقا رهبر در دیدار با عمله های ظلمش گفته :

"نباید از گفته‌ها و یا نوشته‌های ما برداشت اختلاف شود و اگر هم اختلاف‌نظری است نباید جلوی مردم اخم کرد و بهانه به دست رسانه‌های بیگانه داد.

نباید به گونه‌ای صحبت و یا مطلبی نوشته شود که القای تنش و درگیری در جامعه باشد زیرا این موضوع، خلاف شرایط کنونی کشور است."

به عبارت دیگر، در نظام پر برکت مردم رعیت و نامحرم هستند و فقط باید آنچه را که وحوش اسلامیست امر میکنند و به آن نحوی که صلاح وحوش باشد بدانند.

تبریک مخصوص به "مديران و كاركنان سازمان خبرگزاری " ایرنا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Good post, Dear Fred.  

by vildemose on

Good post, Dear Fred.

 


پندارنیک

به این میگن "بلاگ حضرت عباسی"

پندارنیک


 

 

 

سقوط تشکیلات رهبری به ورطه "همایونی" و گسترش روزافزون دخالت‌های
آنکه او را رهبر می‌نامند در امور اجرائی، قضایی و مقننه، یاد آور دوران
پلید سلطنت خانواده کثیف میر۵ در ایران عزیز ماست.

دلسوزان برنا و مجاهدان کهن انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷، عزم بر آن دارند تا از تکرار آن خیانت‌ها و جنایات جلوگیری کنند.