سپاه ظفرمند از که میترسد؟


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Sep-2009
 

فردا روزی است که بنا بر فرمان امام خمینی قمصور بنام روز جهانی قدس نامیده شده و هر سال در آخرین جمعۀ ماه رمضان حکومت پر برکت به برپایی رشته تظاهرات خیابانی دست میزند.

بنا بر این است که در روز قدس نظام پر برکت و مردم ایران میثاق خود با آرمانهای مردم فلسطین را تجدید کرده و به جهانیان نشان دهند که سیاست فلسطین محوری هنوز پا برجاست و در هنوز بر همان پاشنه میچرخد. چه بهتر از این، ولیکن امسال نظام پر برکت با خرده اشکالی روبرو شده است.

از یکسو نمیتواند همانند دیگر آیینهای مرسومی که در دو ماه گذشته از سر ترس ملغی کرده قدس بازی را هم تعطیل کند و از سوی دیگر واهمه دارد که مردم از موقعیت حسن استفاده کنند. آخر هنوز هستند آنهاییکه قتلها، شکنجه ها، ضرب و جرح و شتم ها و تجاوزات جنسی به مردان و زنان و کودکان ایرانی را از یاد نبرده و مترصد فرصت برای ابراز تشکر از نظام پر برکت میباشند.

در همین راسته سپاه پاسداران انقلاب ظفرمند بیانیۀ مبسوطی منتشر کرده که گویی سپاه بیگانه ای برای مردم کشور اشغال شده صادر کرده باشد. کار از چه بگو و چه نگو و چگونه حرکت بکن و چگونه حرکت نکن گذشته و به هشدار راجع به استفاده از رنگ ها هم رسیده. بخشهایی از بیانیۀ سپاه از این قرار است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:

«دشمنان انقلاب و نظام و شکست‌خوردگان عرصه انتخابات اخیر در تلاش هستند برای انتقام از مردمی که با خلق حماسه ۲۲ خرداد و حضور بی‌نظیر ۸۵ درصدی خود، فصل نوینی در روند پیشرفت و تعالی کشور گشوده‌اند، با حرکات خاص و شعارهای انحرافی و استفاده از نمادهای فریبنده رنگین و عمل کردن به نسخه رسانه‌های بیگانه و صهیونیستی، در صفوف متحد مردم اخلال ایجاد کرده و شعارهای واحد و کوبنده ملت علیه اشغالگران سرزمین فلسطین را به شعارهای انحرافی و مورد رضایت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌‌ها مبدل سازند».

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4701073,00.ht...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

Sepah is sooo out of touch with reality.

by mahmoudg on

Iranians rather have the Israeli's and the Americans on their side than waste time on the Palestinian issue or support some A-rab living in the Arabian Peninsula.  Time has come to once again replace Israel and America with Palestine and Saudi A-rabia.