افشای باند شیرین عبادی

Fred
by Fred
19-Apr-2011
 

آخ جون، یک سایت پُر و پیمان.

به گزارش خبرنگار گروه فضاي مجازی خبرگزاری فارس، "این سایت به واكاوی و تحلیل بسیاری از رسانه‌هاي تصویری، صوتی و مکتوب بين‌المللي، منطقه‌اي و فارسی زبان، اعم از اپوزسیون و ... مي‌پردازد."

این هم نوبر یکی از گزارشات و " واكاوی " های این سایت که قرار است چار چشمی آپوزیسیون را بپاد:

" گفتنی است کمپین به اصطلاح بین المللی حقوق بشر که از سوی شیرین عبادی وکیل مدافع بهائیان و همجنس بازان راه اندازی شده است با هدف سیاه نمایی از اوضاع داخلی ایران، نقش ستون پنجم را برای اربابان غربی خود ایفا می کند."

با عرض خیر مقدم به سایت جدید وحوش اسلامیست ، جسارتاً جهت اطلاع عرض میگردد که هم بهائیان و هم " همجنس بازان " بشر بوده و دفاع از بشر جزوی از عالی ترین خصائص بشر متمدن است. امید است که وحوش اسلامیست هم روزی با این خصلت آشنایی پیدا کنند. الهی آمین یا رب العالمین.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

طبیعت عقرب

Fred


 شیفته،

در طول سی و دو سال حکومت، نظام پر برکت مکرراً و به طرق مختلف منجمله سراب " اصلاحات " ثابت کرده که: 

" نیش عقرب نه از سر کین است، اقتضای طبیعتش این است "


Shifteh Ansari

Thanks Fred

by Shifteh Ansari on

Thanks for sharing. This is a very important development and we will see its awful fruits in the coming times. What I find amazing is that the Islamic Republic has lost every single opportunity to correct itself or to come to its senses about the violent way it has been treating the Iranians. Instead of waking up or deciding to pay attention to human rights so that its officials won't land on the list of the worst people in the world, they spend Iran's oil money to establish even more websites, task forces, and organizations dedicated to censorship, suppression and violence. Amazing, really!


Demo

And What If?

by Demo on

And what if Quran is the word of GOD:

"it is he who has sent his messenger with guidance and the religion of
truth, so that he raises it above all religions, much as the unbelievers
dislike it."
(Quran 61:9)


Bahram G

Please understand

by Bahram G on

These Islamist creatures have no regards at all for humans and human rights, since they are not human themselves.

Baharma G


mahmoudg

i highly doubt, akhonds and

by mahmoudg on

Islamic ferals can ever become part of the human specie.  I mean just look at their founder Mohammad and what he did.  This is a lost cause for Islam.


Maryam Hojjat

Vahoush Islami only think about

by Maryam Hojjat on

Stomach & under stomach.  Of cource, ways to fool ignorant people and rip them off.