دست سکسی استاد و تخته سیاه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Apr-2011
 

بی زحمت آنهاییکه نسبت به بارگاه گل و گشاد بلا خیز و پُر هزینۀ سید علی آقا رهبر مسئله دارند، این "استفتاء" منتشر شده در سایت " نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها" را نخوانند که نمک روی زخم است.

پرسش:

"استاد ما بد حجاب است و در هنگام نوشتن مطالب روی تخته سیاه، دست و موهای سر او، بیش از اندازه ظاهر مى‏شود؛ تکلیف ما چیست؟"

پاسخ سید علی آقا رهبر و شرکاء:

دیدن چنین استادی "هرچند بدون قصد لذت هم باشد، اشکال دارد."

نتیجه آنکه شاگرد بیمار جنسی که با دیدن " بیش از اندازه " دست و چند تار مو استاد گرفتاری دارد و باید " تکلیف " او را برایش روشن کنند، مشکل نیست. بل " اشکال " از استاد است که باید یا لحاف پیچ شود تا شاید وحوش اسلامیست بتوانند " بدون قصد لذت " پای درسش بنشینند و یا اینکه " پاکسازی " شود و برود کنج مطبخ ترشی لیته بادمجان بیاندازد و آش نذری بپزد.

بقیه دانشجویان محروم شده از علم و دانش استاد " بد حجاب "هم میتوانند بروند بحار الانوار بخوانند و از فوائد خوردن جوجه کبوتر پر در نیاورده آگاهی یابند و در مورد " انرژی هسته ای حق مسلم ماست " انشاء بنویسند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

آخر این چه دینی است؟

Demo


که اشکال داشتن و نداشتن در این و در آن را کسی تعیین مینماید ک اشکال (شکلها) جور واجور خودش را بشکل پوستر و یا در قاب بالا سر بندگان گوسپندوار خالقشان آویزان می کند و خود را معظم و فقیه و نشان و ولی خالق و از خواص و غیره و غیره میداند؟؟؟ حق مسلم برای یک مسلمان فقط و فقط و فقط خالق مطلق او ست که با یک زلزله کوچک و یک نامی چون سو نامی چنان حق مسلمی به بشر جاهل در ژاپن نشان می دهد که بلکه برای دیگرن درس عبرتی باشد. ولی کوگوش و کوعبرت.
دریغ از کامنت


پندارنیک

بنده هم تبریک!

پندارنیک


انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، حتی اگر مجبور شویم که استاد‌هایمان را صیغه کنیم.