مجاهدین در منزل


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Apr-2011
 

جناب حاج آقا اسدالله خان بادامچیان که "عضو برجسته حزب موتلفه" و از بازاریان پر مال و منال و "نماینده تهران در مجلس" بوده و خدمات شایان ایشان به نظام پر برکت بر کمتر کسی پوشیده است، در مصاحبه ای راجع به "جهاد اقتصادی" اعلام شده از سوی سید علی آقا رهبر فرموده اند:

"مسئله جهاد اقتصادی روشن است چرا که بعد از اقتدار سیاسی و تثبیت نظام و صدور انقلاب به تمام دنیا نوبت به این رسیده که ما از نظر اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی را به جهان ارائه دهیم."

بعد از این بیانات روشنگرانه اسد الله خان فرموده اند:

"همه باید منظم و با نظمی که مد نظر امیرالمومنین است این کار عظیمی را که نایب امام زمان (عج) به ما رهنمود داده اند دقیق انجام دهیم.

من ابتدا در این زمینه مقاله نوشتم و سپس با انجام گفتگو در راستای سامان بخشیدن به این کار در راستای جهاد اقتصادی عمل کرده ام.

ما ابعاد مختلف جهاد اقتصادی را در منزل اجرا کرده ایم تا به فرمایش رهبری که حجت شرعی بر ما است به خوبی عمل کنیم."

این مقلد سید علی آقا رهبر که "نایب امام زمان (عج)" میباشد و حرفهایش "حجت شرعی"، بسیار چیز های بامزه دیگری مانند تفاوت مال اندوزی در نظام پر برکت با دیگر جاهای دنیا زده که مطالعه آنها بر اهل نظر حجت عقلی میباشد.

تبریک

http://pana.ir/NSite/FullStory/News/?Id=47023


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

خر عیسی

Fred


خر عیسی گرش به مکه برند

چون بیاید هنوز خر باشد

اسلامیستهای آزادی فرنگ دیده هنوز امریه و فتوا صادر میکنند.


Demo

مفسدان در منزل

Demo


بادمجانچیان دور قاب شاه فاسد سابق که مجسمه اش را مساختند و عکسش را به قاب میکشیدند و مفسدی چون او را علا حضرت و بزرگ ارتشداران و آریامهر و غیره مینامیدند (و اکنون به پته روی آب ریختن مفسدین کنونی و آنهم ۲ بار در روز در اینترنت مشغولند بدون اینکه از گذشته لب تر کنند) اکنون جای خود را به بادامچینان دور قاب یک حاکم فاسق دیگر داده اند که بنام دین ساختگی خود او را نایب ولی عصر؟؟؟ نامیده و پوسترش راساخته و تماثیلش را زینت هر در و برزن کرده و بیسوادی چون او را معظم و عالیقدر  و نخبه و عظما و غیره مینامند. وبابامجان نه بادمجان  حیا میفهمد و نه بادام 

و خدا را از آنچه ستمكاران مى‏كنند غافل مپندار جز اين نيست كه [كيفر] آنان را براى روزى به تاخير مى‏اندازد كه چشمها در آن خيره مى‏شود(قرآن ۱۴:۴۲) 


Maryam Hojjat

Thieves are plundering

by Maryam Hojjat on

IRANIANS & say BS as usual.