اعلامیه فوت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Apr-2011
 

بخش اسلامیستی جنبش سبز که آخرین زور زدن پرسنل "اصلاح طلب" نظام پر برکت بود به رحمت ایزدی پیوسته است.

حالا "اصلاح طلبان" میتوانند تا دل تنگشان میخواهد راجع به دموکراسی پذیر بودن دین من درآوردیشان و فوائد دموکراسی گام به گام از طریق اصلاح نظام موجود و "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و به کارگیری "پتانسیل های" آن قانون مدون ضد بشری و "بازگشت به دوران طلایی امام" مرتباً مقاله و کتاب بنویسند، کنفرانس برگزار کنند و در رسانه های ماهواره ای خودشان و دولتهای متمایل به وعده های آبدوغ خیاری سفسطه کنند.

میتوانند ادای ملی گرایی درآورده و در سایه اش برای "حق مسلم" هسته ای شدن وحوش اسلامیستی لابی کنند. میتوانند خود را به کوچه علی چپ بزنند و مسئولیت میر حسین موسوی در قتل عام ایرانیان در دوران صدارتش را انکار کنند، به بهانه های واهی قساوت و غارت ایران و ایرانی توسط آل رفسنجانی بهرمانی را از خاطر شریفشان ببرند و برای دکتر کردن ته تغاری در آکسفورد سینه چاک کنند و همکاری محمد خاتمی و کروبی با جانیان اسلامیستی را زیر سبیلی رد کنند.

میتوانند "شورای هماهنگی راه سبز امید" با اعضاء مخفی تشکیل دهند و حتی تضاد در معنی مستتر درملی-مذهبی بازی و شارلاتان علی شریعتی را فانوس نجات و منجی جلوه دهند. آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

آقا جان، این بختک نظام پر برکت و همۀ عمله و اکره آن که شامل تمامی "اصلاح طلبان" هم میشود تمام کرده، مردۀ متحرک است، خلاص. فکر نان کن که خربزه آب است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

مترش کن

Fred


حکایت ادعای هرگز ثابت نشده دموکراسی پذیر بودن دین طرفداران نظام پر برکت  همان حکایت ملا نصرالدین و مرکز زمین است، مترش کن!


salman farsi

شعار دادن

salman farsi


شعار دادن بی‌فایده است

شما هر وقت ثابت کردی اسلام دموکراسی پذیر نیست اونوقت میتوانی‌ هر چه میخواهی‌ بگویی. تا آن وقت شعار دادن مجانی‌ است.

 

 For an Islamic democracy


David ET

well said

by David ET on

http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=298346817777


Maryam Hojjat

Excellent Point

by Maryam Hojjat on

IRR/ IRI can not be reformed.  Down with IRI/IRR.