هاپوی نجس العین

Fred
by Fred
09-Apr-2011
 

اول به بخشی از ماده واحده و یک تبصره که در قالب الحاق يک ماده به قانون مجازات اسلامی در مجلس نظام پر برکت مطرح شده است توجه بفرمایید که در صورت تصویب، بهترین دوست و مونس بشر غیر قانونی میشود، بعدش یک سئوال:

"گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی كه برای سلامت عمومی مضر بوده یا نجس العين مي‌باشند، از قبيل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقليه ممنوع است و مرتکب شونده علاوه بر جزای نقدی از يک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم مي‌شود."

سئوال:

آیا آنانی هم که خود را "کلب" آستان این و آن معرفی میکنند و یا مانند حاج آقا حجت الاسلام محسنی اژه ای که کتف عیسی سحر خیز زندانی شده را گاز گرفت جزء این قانون ضد حیوانات خصوصاً سگ نجس العین میشوند یا خیر؟

تبریک

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30329623


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
pedro

Dogs from Venezuela.

by pedro on

I am not sure where I read that two sniffing dogs were purchased 50 k each from Venezuela, to sniff ahmadinejads cars for  ex plossi ves. 

I hope one of them bites ahmadinejads butt. 

I am Persia. I pray to Ahoura Mazda.


پندارنیک

اقتصاد نجس

پندارنیک