بی شرفی در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-Apr-2011
 

یکی دیگر از معدود وکلای باقیمانده ایرانی که گوشه ای از بار سنگین دفاع از کرور کرور پرونده های حقوق بشری در نظام پر برکت را به صورت رایگان بدوش میکشند، بدلیل شرافت کاری نانش بریده شد.

دکتر محمد شریف که تنها ممر درآمدش حقوق بخور و نمیر تدریس حقوق در دانشگاه بود، در اولین روز بازگشایی دانشگاه از کار اخراج شد.

"به نظرم کار کردن روی پرونده ه های حقوق بشری باعث اخراجم از دانشگاه شده است چون اتفاق خاص دیگری نیفتاده است. اما علیرغم اینکه تقریبا بالاترین حجم پرونده های حقوق فردی و آزادی های عمومی را داشته ام همواره تلاش کردم تا خودم را در چارچوب قوانینی ملزم بدانم که بهشان اعتقاد نداشتم و هیچگاه هم از این چارچوب ها خارج نشدم. به اصلاح وکیل قانون گرایی بوده ام.

جالب است، نامه اخراج من توسط حجت الله منصوری، مدیر امور اداری دانشگاه امضا شده است، کسی که در مقاطعی دانشجوی من بود و دو درس با من داشت که در هر دو درس هم مردود شد، حالا نامه اخراجم را ایشان امضا کردند".

خبر خوش آنکه، پس از سی و دو سال بربریت عیان وحوش اسلامیستی حاکم بر مال و جان ایرانی،هستند کسانی که پایبندی به شرافت بشری پر هزینه را به بی شرفی پر درآمد ترغیب شده از سوی نظام پربرکت ترجیح میدهند.

درود بر آنان باد که تا ریشه در اب است امید ثمری هست.

http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohamma...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred