خبرکِشی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Apr-2011
 

دو خبر خوش؛ راوی هر دو حاج ممد آقا ملک زاده دبیرکل شورای امور ایرانیان خارج از کشور است. این همان دم و دستگاهی است که آن گردهمایی های کذایی را برای ساندیس خوران مقیم خارج تشکیل میدهد.

خبر خوش اول- "امسال براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، شمار سفرهای نوروزی به 140 میلیون نفر افزایش یافت."

احتمالاً نحوه این چرتکه اندازی "شمار سفرهای نوروزی" در کشور هفتاد و خورده ای میلیونی بعداً اعلام میشود و محتمل است که شامل سفرهای نوروزی رفت و برگشت از خانه به سبزی فروشی محله هم باشد.

خبر خوش دوم- "خبرگزاری ایرانیان قرار است تا دو هفته آینده و با هدف انعکاس مجموعه فعالیت های مربوط به هموطنان خارج از کشور گشایش یابد.

این خبرگزاری از سوی بخش خصوصی راه اندازی می شود و در داخل و خارج کشور فعال خواهد بود."

حتماً پول و مولی توش هست که "بخش خصوصی" به فکر راه اندازی آن افتاده، منبع در آمد، رقم حقوق و مزایای خبرنگاران مستقر در خارج و احتمال فی سبیل الله بودن فعالیت آنها بعداً اعلام خواهد شد.

لطفاً متقاضیان وقت خود و خبرگزاری ایرانیان را تلف نکرده و درخواست کار نفرمایند که کادر از آندسته که سالهاست انشاء های فدایت شوم برای نظام پر برکت مینویسند تکمیل شده است. محتمل است آن خانم نویسنده ای که آقای رئیس جمهور را خیلی دوست دارند و بدلیل حرفهای ایشان جرات کرده اند که بنویسند و از ایران دفاع کنند، رئیس کل بخش خدمات و روابط عمومی خواهند بود.

تبریک

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30324001

http://www.youtube.com/watch?v=g3fdEdcRxz0


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Sandis & Journalism

by Maryam Hojjat on

very true of this barbaric, criminal regime supporters.