پشم و پیل حضرت قدر قدرت رهبر

Fred
by Fred
22-Jun-2009
 

     مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، ولی مطلقه فقیه در خطبۀ نماز جمعه گذشتۀ خود در محوطۀ دانشگاه تهران که همزمان از تلویزیونهای کشورهای غربی پخش شد رک و پوست کنده تظاهر کنندگان را تهدید کرد و عواقب آنرا نیز پیشاپیش به گردن دیگران انداخت.
همان جمعه شب، تمام روز و نیمی از شب شنبه، تمام روز و نیمی از شب یکشنبه و امروز دوشنبه مردم ایران پاسخ تهدید مقام معظم رهبر جمهوری اسلامی را با حضور پر شور خود دادند و به احتمال قریب به یقین این هنوز از نتایج سحر است.

به زبان ساده تر، به قیمت جان ده ها فرزند ایرانزمین و شجاعت رشک برانگیز خیل بیکران زن و مرد و حتی کودک ایرانی،  پشم و پیل  حضرت قدر قدرت رهبر مطلقه فقیه ریخت. به همین صورت هارت و پورت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همین صورت خط و نشان کشیدنهای وزیر اطلاعات حجت الا سلام محسنی اژه ای، به همین صورت وحشیگری و سبعیت بسیج و نیروهای ویژه نوپو  و قداره بندان وارداتی و  الی آخر.

اشکال آزادی که حضرات از آن غافلند این است که:

پری  روی تاب مستوری  ندارد

در ار بندی سر از روزن برآرد

       


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred