عقل جن

Fred
by Fred
30-Mar-2011
 

به حق چیزهای نشنیده. حضرات نظام پر برکت سی و دو سال آزگار است که دشمن اجنبی ولد چموش را متهم میکنند که دست به همه کاری زده تا به انقلاب خوش عاقبت و دست آوردهای یکی از دیگری بهتر آن صدمه زده و چهره نورانی آنرا زشت جلوه دهد. ولیکن این مورد ذیل به عقل جن هم نمیرسد.

در مصاحبه ای جناب حاج آقا هادی مقدسی، نماینده بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فرموده اند:

"ساماندهی اتباع خارجی در داخل کشور چندان کار سخت و پیچیده ای نیست. بخصوص با بحث هدفمند کردن یارانه ها آنها ترجیح خواهند داد تا به کشورهایشان باز گردند زیرا دیگر زندگی در این کشور برایشان صرف نخواهد کرد.

اما شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند.

امروز به عنوان کودکان ایرانی بسیاری از کودکان غیر ایرانی در سر چهار راه ها برای [ به ] تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند."

تبریک

http://www.khabaronline.ir/news-139522.aspx


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ahang1001

راست میگه دیگه

ahang1001


تا بوده همین بوده...همش کار این خارجی هاست..میگوید میخواهند چهره ایران را لوث کنند...

در حایکه برای لوث نمودن چهره ایران نیازی به کمک خارجی ها نیست.

شیرین