انتقال تخت جمشید به تهران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Mar-2011
 

"جشنهای بین المللی نوروز" ابداعی حضرت رئیس جمهور البته منتخب و محبوب و باب طبع علی آقا رهبر امام معصوم شده را که به خاطر دارید.

دومین سری این جشنها قرار بود در تخت جمشید با حضور بیست رئیس جمهور و دیگر میهمانان خارجی و قریب به سیصد گروه نوازنده در یک مایه های جشن دوهزار و پانصد ساله شاه مغفور برپا شود. البته بعد از شاخ و شانه و خط و نشان کشیدنهای اسلامیستهای غیور خطه فارس، آقا رئیس جمهور منتخب کوتاه آمد و ماجرا به "سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی" در تهران نقل مکان داده شد.

تا بحال تعداد پیش از این اعلام شدۀ میهمانان خارجی از رئیس جمهور های ۲۰ كشور و مقامات ارشد ۱۰ کشور دیگر به پنج رئیس جمهور و سه مقام دیگر خارجی آب رفته است. و حضرات نظام پر برکت که وعده تخت جمشید بازی به میهمانان داده بودند برای جلوگیری از بورنشدن بیش از حد و بر مصداق کاچی بعض هیچی، با صرف هزینه بسیار ورودی "سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی" را با ماکت نمادهایی از تخت جمشید تزیین کردند.

ولیکن از قرار معلوم دارو دسته ای که برنامه تخت جمشید در تخت جمشید واقعی را برهم زدند، سمبه پر زوری دارند و اجرای "جشنهای بین المللی نوروز" در زیر سایه ماکت تخت جمشید هم ممکن است اجرا نشود و با صرف هزینه های بیشتر دیگر به اماکن دیگری منتقل گردد.

تبریک

http://iranian.com/main/blog/fred-279

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6484742,00.ht...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

Fred, good post

by mahmoudg on

All part of Antari-Nejad's pathetic attempt to depict himself as a Nationalist and reduce the pressure on this "manfoor" regime.  But little he and his boss, Seyed Ali Cholagh, know that the time of this Islamic Cultist Rapist regime and with it Islam is over and done with in Iran.


Demo

شاه مغفور!!!

Demo


The "Forgiven (By Who??)" Shah?, The "Rapists" Islamists? The call for "Air Tight" sanctions & the sane world's "military actions" against the Iranian regime? If that is not all about "hypocricy" then what is it all about? 


Fred

Thanks

by Fred on

Typo corrected.


The Phantom Of The Opera

کاچی بهتر از هیچی‌

The Phantom Of The Opera


ضرب‌المثل صفحه اولت را تصحیح کن.