خودتی حاجی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Mar-2011
 

آنزمانهایی که فرنگ رفتن در وسع همه نبود و وسایل اطلاع رسانی هم محدود بود به همان وقایع اتفاقیه، مسافر که از فرنگ بر میگشت به ممالک محروسه، هرچه که راجع به مشاهداتش میگفت، چه راست و چه دروغ، عین حقیقت بود.

زمان گذشت و گذشت تا انقلاب خوش عاقبت اتفاق افتاد و کرور کرور ایرانی ویرشان گرفت و به فرنگ و دیگر سوراخ سمبه های جهان کوچ کردند. کم کم عصر اطلاعات هم سر و کله مبارکش پیدا شد و حالا کار بجایی رسیده که حتی تو دولقوز آباد ماهواره و اینترنت و موبایل و دیگر قضایا جا خوش کرده اند.

این صغرا، کبرا چیده شد برای عرض این که اخبار وضع حال و روز اقصی نقاط جهان دیگر حتی در دورافتاده ترین مناطق بر کسی پوشیده نیست.

بنابر این زمانیکه در واکنش به اخراج یک رأس "خبرنگار صدا و سیما" از فرانسه که آنهم به تلافی اخراج خبرنگار خبرگزاری فرانسه از ملک طلق علی آقا رهبر بوده است "جمع زیادی از خبرنگاران خبرگزاری‌ها" نامه سرگشاده مینویسند که مخاطبش ایرانیان است و لاغیر؛ جوابی بجز خودتی ندارد. لب کلام نامه:

"ما خبرنگاران رسانه‌های ایران ضمن محکوم کردن این اقدام خبيثانه و سخیف دولت فرانسه، از سازمان‌های بين‌المللی می‌خواهيم تا به منظور برخورد با نقض حقوق شهروندی در کشورهای غربی و برای تأمین حق "دانستن" این مردم، اقدام عاجلی انجام دهد[دهند]."

آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام نیست؟

تبریک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001060317


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

توهین مستقیم به <الاغ>

Demo


A straight insult to <Olagh> that knows Islam has nothing to do with AKhoonds. Unlike many on IC, Olagh knows very well that AKhoonds are exclusive of Monarchists in Iran!


mahmoudg

fred, you argument would be valid

by mahmoudg on

assuming we are dealing with humans.  When you are dealing with a bunch of Olaghs, headed by the head Olagh, Seyed Ali Cholagh, then what can be expected.  As the old saying goes, "vegahete akhondi".  lies and deceit, gifts of Islam to our Nation.


Peter Pan

Suzie's humanitarian club...

by Peter Pan on

 

 

اگر گاه گاهی‌ پاچه میگیرم

من‌ای مردم، لِنگ شما را دوست دارم...

 

 


Demo

باتشکر از سوری

Demo


چه موهبتی بزرگی است داشتن قلبی پاک و مملو ااز دوست داشتن و عشق بیکدیگر و به وطن و از آن دو زیبا تر قدر شناسی و عشق به خالق قلبهای پاک و بوجود آورنده محبت و الفت در آنها.
باتشکر از سوری عزیز و با آرزوی یکی کردن قلوب ایرانیان در تمام عالم از خالق عالمیان. آمین


Souri

Demo

by Souri on

 

 

اگر ایران به جز ویران‌سرا نیست            من این ویران‌سرا را دوست دارم

اگر تاریخ  ما افسانه‌رنگ است              من این افسانه‌ها را دوست دارم
نوای  نای ما گر جان‌گداز است              من این نای و نوا را دوست دارم
اگر آب و هوایش دل‌نشین نیست           من این آب و هوا را دوست دارم
به شوق خار صحراهای خشکش            من این فرسوده‌پا را دوست دارم
من این دل‌کش زمین را خواهم از جان      من این روشن‌سما را دوست دارم
اگر بر من ز ایرانی رود زور،                    من این زورآزما را دوست دارم
اگر آلوده ‌دامانید، اگر پاک                     من ای مردم، شما را دوست دارم

                                                                  حسین پژمان بختیاری


The Phantom Of The Opera

.

by The Phantom Of The Opera on

.


Demo

صغرا، کبرا

Demo


این خانه ۲۵۰۰ ساله ما که ساکنین جاهل و مغرور به تاریخ پلاسیده خود آن چراغ و روشنایی خانه را بر مسجد و عبادتگاه حرام می دانند از بیخ و بن خراب است  و به دوباره سازی و به پاک سازی همه مان نیاز دارد.
به امید به آن روز.