تا اسلام زنده است، نوروز نیز زنده است


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Mar-2011
 

خوش خبر بودن در این روزهای نوروزی کیف مرکب دارد. اینم خبر خوش:

آقای حجت الاسلام حسین ابراهیمی نمایند مردم بیرجند در مجلس شورای نظام پر برکت فرموده اند:

"آیین باستانی نوروز که هر ساله با آغاز زنده شدن طبیعت جشن گرفته می شود برکاتی چون دید و بازدید، دیدار با طبیعت و مسافرت، به جا آوردن صله ارحام و... همه از سنت های نیکی است که اسلام آن ها را تایید کرده و تماما از آیین های ملی ما ایرانیان است و از ایران کهن تا به امروز باقی مانده و با بروز اسلام منسوخ نشده است.

سنت حسنه نوروز با گذشت زمان زنده و زنده تر می شود زیرا اسلام زنده است و ایرانیان تا اسلام هست نوروز را با تمام رسوم و سنن پسندیده اش پاس خواهند داشت."

شوربختانه آقای حجت الاسلام راجع به حال و روز آیین نوروز پیش از "بروز اسلام" و دلایل "منسوخ" نشدن و پاسداری ایرانیان از نوروز در آن دوران حرفی نزده و اینکه همکاران دینکار ایشان در طی سی و دو سال گذشته کوشش بی نتیجه کردند تا نوروز را منسوخ کنند و حتی اکنون هم اکراه از بکارگیری نام های صحیح برای آیینهای آن مانند روز طبیعت بجای سیزده بدر و غیره دارند چیزی نفرموده اند.

همینکه راضی شده اند به بقای نوروز مصداق یک مو از خرس کندن است.

تبریک

http://www.titre1news.com/fa/pages/?cid=3074


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
pedro

Pussygorilla.

by pedro on

Where are you?

I'm going to say something in regards to the 32 years again. If you want to start barking or PACHE BEGIRI again, please don't. control yourself. count to 10 then say I love everybody, 10 times.

Who care what one shepesho mullah/ child malaster akhond, has to say about 2500 years or more of history and culture. Few years of study in ghom doesn't make you expert in a several millennium old customs and celebrations. Their departure is long overdue.  

Pussygorilla, where are we with that " I love everybody " count?

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisons


mahmoudg

if you cant beat them join them

by mahmoudg on

32 years of trying hard to wipe it, taugh these messers the hard reality that Islam has a far better chance of dying, that does the old Persian heritage.