وقتی که خوزستان عربستان بود


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Mar-2011
 

در بحبوحه ادعاهای جمال عبدالناصر منجمله جدا کردن خوزستان از ایران و ابداع نام مجعول "خلیج عربی" برای خلیج فارس، عده ای از اعضاء کلیدی نهضت آزادی برای دریافت آموزشهای چریکی مانند طرز استفاده از "مواد منفجره و تخریبی" به مصر اعزام میشوند.

از آنجا که اکثر این آقایان در بر سر کار آوردن و تحکیم نظام پر برکت نقش داشته اند، دانستن این بخش از تاریخ کمتر دانسته شدۀ ایران پر بدک نخواهد بود.

سایت "تاریخ ایران" که متعلق به حاج سید محمد صادق خرازی سفیر پیشین نظام پر برکت در سازمان ملل و بعد از آن در فرانسه و دست آخر مشاور ارشد حاج آقا سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی بوده است با محمد توسلی یکی از اعضاء کلیدی نهضت آزادی مصاحبه مبسوطی کرده است.

اگر چه در مصاحبه ادعا شده که پس از دریافت چندین دوره آموزشهای چریکی، نهضت ملی- مذهبی آزادی به خواستهای مصریان تن نداده، ولیکن با علم به چشمداشت ناصر به خاک و منافع ایران، از دلایل قبول دریافت انواع کمک از آنها صحبتی نشده است، تقریباً وضعیتی شبیه همکاری مجاهدین با صدام حسین تکریتی.

تعدادی از نامهای چریکهای نهضت آزادی که توسط مصری های خواهان تکه پاره کردن ایران تعلیم داده شده بودند از این قرار است:

دکتر ابراهیم یزدی، دکتر مصطفی چمران، محمد توسلی، رضا رئیسی و ابوالفضل بازرگان که این آخری پسر اولین نخست وزیر نظام پر برکت است و اکنون ساکن کالیفرنیا.

تنها یک سئوال:

چرا نازنین حضرات "ملی-مذهبی" نهضت آزادی کمتر به این بخش از تاریخ فعالیتهای لابد ملی و حتماً خوش نتیجه خود اشاره میکنند؟

آدرس متن کامل مصاحبه:

http://tarikhirani.ir/fa/files/11/bodyView/106/0.h...

پ.ن. اینکه بسیاری از اسلامیستها و نوچه های علی شریعتی شارلاتان یا تحصیلکرده آمریکا هستند و یا علاقه مبسوطی به زندگی در سرزمین شیطان عظیم دارند هم چیستانی است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

First hand info to me

by Maryam Hojjat on

Thanks for exposing these IRR/IRI bastards.


IranMarzban

good post

by IranMarzban on

thank you fred