بی حیا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Mar-2011
 

داستان پسر عباسقلی خان را بیاد دارید؟

چند بیت بیشتر نیست، تجدید خاطره فرمایید و بعدش عرض نسبتاً کوچکی هم دارم که تقدیم حضور منورالافکارتان خواهد شد.

داشت عباس قلی خان پسری / پسر بی ادب و بی هنری

اسمِ او بود علی مردان خان / کُلفت ِ خانه ز دَستش به اَمان

پشت ِ کالسکۀ مردم می جَست / دل ِ کالسکه نشین را می خَست

هر سَحرگه دم ِ در بر لب ِ جو / بود چون کرم ِ به گِل رفته فرو

بسکه بود آن پسره خیره و بد / همه از او بَدشان می آمد

هر چه می گفت لَله لَج می کرد / دَهَنَش را به لله کَج می کرد

هر کجا لانه ی ِ گنجشکی بود / بچه گنجشک درآوردی زود

هر چه می دادند می گفت کَمَست / مادرش مات که این چه شکمست

نه پدر راضی از او نه مادر / نه معلم نه لله نه نوکر

ای پسر جان ِ من این قصه بخوان / تو مشو مثل ِ علی مردان خان

انگاری مدل این جمهوری پر برکت همین علی مردان خان شادروان ایرج میرزاست. جز آزار و اذیت و زیاده خواهی و لجبازی چیز دیگری بلد نیست.

برای نمونه؛ قراره چند روز دیگه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره پرونده حضرات حاکم بر جان و مال ایرانیان جلسه داشته باشه و دبیرکل سازمان ملل هم یک گزارش پر آب چشم هجده صفحه ای راجع به نقض که چه عرض کنم، فاجعه فقدان حقوق بشر در ایران به این شورا داده. حالا علی مردان خان چکار میکنه، خوب لج میکنه دیگه. اینم نوع لج کردن و دهن کج کردنش:

عالم و آدم میگن پسر جان اینقدر ایرانیها را شل و پل و داغ و درفش و تجاوز به عنف و تند تند اعدام نکن، خیر سرت تو اینکار تو دنیا اول شدی، بسه دیگه، بی حیا، حیا کن!

آنوقت رئیس دیوان عالی جمهوری پر برکت، حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، گفته که بر اساس دستور رئیس قوه قصابیه، دیوان عالی ملزم شده به "پرونده افراد شرور و مجرمانی که موجب اخلال در امنیت و آسایش مردم می شوند"، یعنی معترضین به نظام پر برکت، زودتر از موعد رسیدگی کند.

"رسیدگی به این پرونده ها بعد از چند ماه هیچگونه تاثیری در اجتماع ندارد، لذا زمانی اجرای حکم تاثیر گذار است که پرونده به سرعت رسیدگی شده و حکم اجرا شود. هم اکنون پرونده های رسیده از دادگاه کیفری با حکم اعدام در کمتر از 10 روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسیار آسان است."

اینم ویدوی یه بی حیای دیگه که تو ژنو هنر نمایی میکرد

تبریک

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Very interesting video.

by vildemose on

Very interesting video. What's this lady's name??


IranMarzban

Fati Commandohaie Regim

by IranMarzban on

they don`t care about women rights.


Veiled Prophet of Khorasan

Mehrban

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Yes these are not "proper" Arabs. A real Arab is too respectable to be like these. Rather they are Arabs wannabe types. They are neither real Iranian nor real Arab. No Arab will accept them. But neither do they accept being Iranian.

They are in libmo. The truth is that they are the result of the invasion. They are a creation of Arab influence so we may not deny that. I will leave it at that. Maybe someone could figure out what they really are.


Mehrban

These are not ARABs, these are IRANIAN colaborators

by Mehrban on

of IR.  Let's not blame the Arabs for our own home grown problem.  


Veiled Prophet of Khorasan

Maryam Jan

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

You are right. After the Sassanid fall a large number of Tazi filth moved to Iran. Just take one look at these and you see Arab written all over them. No real self respecting Iranian woman would stoop to these actions of these so called women. 


Maryam Hojjat

I am Ashamed of these ARAB Women!

by Maryam Hojjat on

They are not IRANIAN women.


G. Rahmanian

زنيكه بي حيا

G. Rahmanian


شرف و انسانيت اين زنيكه كجا رفته؟ با بي شرمي از نظام جنايتكار اسلامي دفاع ميكنه و وقيحانه از شاكيان حاضر در جلسه ميخواد برن ايران وازادانه مشكلاتشون رو بيان كنند.

اينا خجالت نميكشن با اين لباساشون برن خارج؟ ابروي زناي ايراني رو بردن.


Mash Ghasem

Khebe says : " shame on all those who tollorated this bitch..."

by Mash Ghasem on

yet, he/she/it is alarmed by how: "you could not tollorate a few single polite women." Khebe if you were Iranian you might have an idea how much you resemble SANG PAAY GHAZVIN. That's probably what your "name" means.


Veiled Prophet of Khorasan

Democracy / Khebedin

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

No; I want to bring back a nationalist dictatorship like Reza Khan. It beats your version of democracy.

These "ladies" are an embarassment to the whole Iranian nation.


Veiled Prophet of Khorasan

Two questions

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

1) You call that a lady?

2) What is a Khebedin?


Khebedin

These guys want to bring democracy to Iran?, shame on you

by Khebedin on

The vidio here clearly shows how unfair these ladies were treated. No one had the decency to provide them time and give them the chance to express their views. These are the guys who want to bring democracy to Iran?, shame on you, you could not tollorate a few single polite women to express their views.