چهارشنبه سوری ۵ درصدی ها

Fred
by Fred
14-Mar-2011
 

سردار حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران بزرگ در گفتگو با شبکه اول سیمای جمهوری پر برکت اعلام کرد:

"بیش از ۹۵ درصد مردم تمایلی به برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری ندارند."

فرمانده پلیس تهران بزرگ اطلاعی راجع به زمان و نحوه آمار گیری در مورد تمایل ایرانیان به برگزاری جشن چهارشنبه سوری بدست ندادند.

بنا بر رسم معمول شده در نظام پر برکت، مسلولین صد البته محترم برای فرمایشات خودشان همیشه آمار خلق الساعه در آستین دارند و مردم ایران هم کار خودشان را میکنند.

صدای عدم تمایل ۹۵ درصدی مردم به برگزاری مراسم " حرام " چهارشنبه سوری تا چند ساعت دیگر درخواهد آمد، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

روی سرخی بر ایرانیان باد!


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MRX1

My guess

by MRX1 on

is sardar gooz is too fat to jump over any fire and that's the reason. who give a shit what islamists have to say now and days any way. 1970's are gone so is their fifteen minutes of fame.


Demo

چرا فقط درچهارشنبه سوری؟؟؟

Demo


وآنهم سالی یکبار؟؟؟  جهل را میتوان هر روز سال به انواع گوناگون بروز داد چه اینور مرز هاو چه آنور مرزها


Demo

چرا فقط درچهارشنبه سوری؟؟؟

Demo


وآنهم سالی یکبار؟؟؟  جهل را میتوان هر روز سال به انواع گوناگون بروز داد چه اینور مرز هاو چه آنور مرزها


Demo

چرا فقط چهارشنبه سوری؟؟؟

Demo


وآنهم سالی یکبار؟؟؟  جهل را میتوان هر روز سال به انواع گوناگون بروز داد چه این مرز هاو چه آنور مرزها