ایران برای ایرانیان ریشه شیطانی دارد

Fred
by Fred
02-Mar-2011
 

همانطور که انتظارش میرفت تاریخ مصرف حرف های ملی گرایانۀ حضرات حاکم بر ایران و ایرانی رو به اتمام است و آخرین شاهد آن مطرح کردن موضوع از سوی خود اسلامیستها میباشد.

در نامه ای بلند بالا به "برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم" نظام پر برکت، احمد توکلی یکی از هارترین اسلامیستهای مستقر در "مجلس" از جمله نوشته است:

"منظورم اصرار شما به حرف های ملی گرایانه ای است که ابزاری بودن آن بر هر اهل نظری آشکار است و غیراسلامی بودن آن نیز.

این ادبیات شما هم وهن اسلام است و هم وهن تمدن ایران.سخن بر سر تجلیل از خدمات اين ملت به اسلام نیست كه حقیقتی تاریخی است، سخن بر سر این است كه این ملت و انقلاب آن مديون اسلام است. اين اسلام بود كه به دست ملت ايران دست استبداد و استعمار را از این سرزمین کوتاه كرد."

حرفهای بامزۀ دیگری هم در نامه آمده مانند "ایران برای ایرانیان" ریشه شیطانی دارد که به خواندنش می ارزد.

تبریک

http://alef.ir/1388/content/view/97221/


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
afshinazad

Same crap of Islam

by afshinazad on

we all know that they are afraid of nationalism and our history and they have been destroying our history and culture from last 32 year. one of these days they will change the name of Iran to Islam or Mohamad.  


MRX1

of course

by MRX1 on

which is why I was against the British musume loaning cyrus cylander to this regime. Their nationalist stuff is bunch of hot air to be used to fool the masses in the hour of need that's all. in The past thitry some years have you ever heard of any attempt to revive or honor Iranian hero's of any kind? not once! 1100 years of history was vanished from history books over night!

 


pedro

COP Ghobone oon dahanet.

by pedro on

Shame on us. Not only ourselves , our wealth, our honor, greateness and grandur, but our most important possession, our country IRAN was given to them to rape, mame and kill us .....It'll take several decades to recover even if the Islamic rapist regime is ousted today.

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisions


Cost-of-Progress

The old days...

by Cost-of-Progress on

" In the old days a word of advise was: Hide your money, wife/daughter and young boys from the akhoonds."

And what did we do? We handed our beautiful land to a bunch of anti-nationalist pukes. What does that say about us?

____________

IRAN FIRST

____________


pedro

Sange Pa Ghazvin.

by pedro on

What do you expect to hear from Akhond jamaat, charectors of humanity? some profound nationalistic speach?, supporting Kourosh's human right decre?. No, Most important items on mullas agenda list is: POLO MORGH, SEEGHEH/sex, money, Power, pedophilia, lies and deceit.

In the old days a word of advise was: Hide your money, wife/daughter and young boys from the akhoonds.   

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisions