ایران پُخی نبوده

Fred
by Fred
27-Feb-2011
 

در سالهای اخیر که هوا بیش از پیش پس شده، اسلامیستها/یهود ستیزان و همفکران چپول دست آموز آنها بشدت ملی گرا شده و ورد ایران گرفته اند.

دیگر کمتر صحبت از "امت همیشه در صحنه" و "ایران اسلامی" میشود. حرف و حدیث بر سر "ملت غیور ایران" است و "ایران عزیز" بدون پسوند معمول.

ولی چه میشود کرد که هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. تا حضرات یکمی جا پا را سفت احساس میکنند دوباره فیلشان یاد هندستان میکند و تکرار اینکه ایران و ایرانی قبلاً پخی نبوده و الی آخر.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوری همدانی یکی از عمامه گنده های نظام پر برکت روز شنبه (هفتم اسفند) در دیدار با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فرموده اند:

"ایران تا زمانی که اسلام نداشت، چیزی نبود و ما نباید ایران را منهای اسلام مورد افتخار خود بدانیم زیرا این اسلام است که به ایران هویت و عزت داده است."

تبریک

http://www.hamseda.ir/fa/news/4852


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
بت شکن

Symbiotic relationship

by بت شکن on

Without Iranian contributions Islam would have been lame (re: Imam Mohammad Ghazali, and many others) and without Islam Iranian cultural and literary heritage would have gone unnoticed (Ferdowsi, Rumi, Saadi, Hafez, etc.)


rtayebi1

ba omid

by rtayebi1 on

roozy ka akhond to Iran nabashah


G. Rahmanian

"The Golden Era Of Islam!"

by G. Rahmanian on

Even the most "educated" of these lame-brains, Ali Shariati, would talk about the "Golden Era Of Islam" of 1400 years ago, as if he had, in fact, lived through it.


Mehrban

Pearls before Swine

by Mehrban on

Pearls before Swine


deev

Current Iran = Al Bundy

by deev on

Our overt pride in our past is partially the result of not having much to be proud of today and reminds me of how in "Married wit Children" Al Bundy was so proud of his old highschool football glory days while working as a shoe salesman!


All-Iranians

پاسخ از زبان فروغ فرخزاد

All-Iranians


با این گروه زاهد ظاهرساز
دانم كه اين جدال نه آسان است
شهر من و تو، طفلك شيرينم
ديريست كآشيانه ی شيطان است


Anonymous Observer

Khaak bar saresh

by Anonymous Observer on

vaghean keh khaak bar saresh!