آلودگی تربیتی حوزه های علمیه

Fred
by Fred
09-Feb-2011
 

خدا به سر شاهد است که مرور اخبار وقایع اتفاقیه در نظام پر برکت همان مصداق مصرع حافظ است که، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود.

برای نمونه توجه بفرمایید به این خبر وحشت اثر مخابره شده از "مرکز خبر حوزه " که مدیرکل برنامه‌ ریزی و نظارت حوزه‌های علمیه گفته که اساتید اخلاق به مدارس علمیه‌ای که «آسیب‌های خاص» دارند، اعزام خواهند شد.

حضرت مدیر کل برنامه ریزی اظهار داشته است چنانچه مدرسه‌ای پس از فعالیت‌های مرکز ایشان همچنان به مسائل معنوی توجه نداشته و فضایی «آلوده از نظر تربیتی» داشته باشد، منحل خواهد شد.

حالا اینکه در حوزه های علمیۀ سراسر کشور که کادرسازی نظام پر برکت در آنها صورت میگیرد و سری بعدی رهبران و کارگزاران و قضات حتماً عادل نظام پر برکت برای حکومت بر ایران و ایرانی تربیت میشوند چه میگذرد و " آسیب های خاص " از چه نوع هستند و آلودگی از نظر تربیتی اشاره به چیست، رازی است میان علمای حوزه های علمیه و شاگردانشان. الله اعلم.

مبارک باشد

//www.rasanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=97749


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Khebedin

آلودگی تربیتی حوزه های علمیه

Khebedin


How sad. This is not new, and is deep rooted . It is a problem which like the Catholic Church has never been addressed. Many paedophiles find their way in these schools and cause sever damage and is hushed up. To get rid of it, we need to talk about it and let people know of it. Remember Maadikhah?, he was the ministry of guidance, but himself was the source of corruptions and a sex offender. Sadly he got away without any reprimand. I would not be surprised if I heard him to be one of these new ones