سنگسار محبوبه

Fred
by Fred
06-Dec-2010
 

يك نفر شروع كرد به رجز خواندن براي تحريك مردم و داستان ارتباط اين دو را به طرز زشتي تعريف مي كرد

بعد اينها را داخل چاله مي كنند و محبوبه خيلي پايين مي رود شما مي دانيد كه در قوانين اسلام زن از سينه به بالا بايد بيرون باشد و مرد از كمر به بالا محبوبه گودي برايش زياد بود لذا دوباره بيرونش اوردند و زير پايش را پر كردند


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
comrade

همه چی‌ از یه جا آب میخوره!

comrade


Only if we could build a secular society.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.