لگد زدن ایرانیان

Fred
by Fred
25-Nov-2010
 

 

 وقتی که ملت ایران به حقانیت پشت کرده  و لگد زدند

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred