بدا بحال فرانس، بدا بحال فرانس

Fred
by Fred
13-Oct-2010
 

ایرانزمین عجایب و غرایب زیاد دیده و تقریباً نادیده ای باقی نمانده که ندیده باشد. از آنجمله است فرمایشات آقای رحیمی "معاون اول رئیس جمهور" نظام پر برکت که قرینه اش به صد و هشتاد و خورده ای سال پیش برمیگردد.

پس از فاجعه گلستان، فتحعلیشاه در مورد تصمیم گرفتن به جنگ مجدد با روسیه زیر فشار حضرات روحانی بود. در تبریز جلسه ای تشکیل میدهد و در آنجاست که آن شعار معروف گفته میشود که "بدا بحال اُروس، بدا بحال اُروس" که البته منتهی شد به داغ تاریخی عهدنامۀ ترکمانچای.

حالا جناب رحیمی میفرمایند: " ما اگر فقط یک اخم در پاسخ به تحریم اروپایی ها بکنیم بخشی از صنعت فرانسه فروریخته میشه"

بدا بحال فرانس، بدا بحال فرانس

http://zamaaneh.com/morenews/2009/06/post_1053.htm...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Red Wine

...

by Red Wine on

حضرت آقای فرد عزیز . . .

این عهدنامه گلستان برای چه دیگر هنوز ننگین است ؟

-آیا یکبار هم که شده..زمانیکه آن کشور‌های تات زبان هنوز زیر بیرق شیر و خورشید مرکز بودند،اظهار عشق و علاقه به فارس و فارس زبان کردند ؟

-آیا زمانیکه با زور شمشیر و تفنگ دسته عاج میبایستی مسلمان می‌شدند،یکی‌ آمد به اینان بگوید که آیا حق انتخاب مذهب را دارا هستند ؟ آیا اگر آنها را از زمین آبا و اجدادیشان کوچ داده یی،اجازه میدهی‌ دوباره به سرزمین خودشان باز گردند ؟

-آیا در زمانیکه کمونیست‌های لعنتی به درک رفتند،اینان تقاضای الحاق مجدد سرزمینشان به ایران را کردند ؟

اگر شما با یکی‌ از اینان صحبت بفرمایید (آنچنان که ما بارها ،در سالهای مختلف به این سرزمینها رفتیم و کسی‌ را همچنان شاد از زور و چپاول فارس ندیدیم،البته که همه گان از ادبیات فارسی‌ لذت می‌‌برد اما قضیه به همین جا تمام میشود !) می‌بینید که  ای  آقا.. آنطور‌ها هم که می‌گویند و به ما در کتاب‌های مسخره تاریخ (نوشته سینه چاکان قزاق !) گفتند..این معاهده ننگین نبوده است و باقی‌ قضایا توخالی است به مانند خیلی‌ از مباهثی که در تاریخ ایران زمین تحریف شده است.

البته شما از ما بهتر میدانید.. ما که هستیم.. تنها کاغذ چرک کنیم و غصّه خوریم و غم دوری از مملکت را سرمه کرده و بر چشم کشیم.

لطف حضرت عالی‌ از سر ما کم نشود.

شراب سرخ . . .

پاریس.

 


comrade

عاقلان دانند...

comrade


 

 

در تاثیر گذاری تحریمات، بر اقتصاد اروپا (صرفنظر از مبالغه گویی این
شخص) شکی نیست. عمق فاجعه، در اتکای اقتصاد بیمار وطن آخوندزده ما بر
واردات و لاف و گزاف
و اعتراف وقیحانه این نامردمان است.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


Fred

مجید

Fred


اگر منظورت معلم سر خونۀ املاء و انشاء السنه فرنگی است، ایشان ساندیس نمی خورند، درینک میفرمایند.

 در ضمن در نظر داشته باش که دوستان برای خالی کردن دق و دلشون از آن کشور پاک شدنی از نقشه لطف میکنند و من را آلت فعل قرار میدهند و دردشان و کار و بارشان با من نیست.

پ.ن. اگر قرار به فارسی بیشتر نوشتن است، به نصیحت خودت گوش کن. من از مشتریان طنز و هزل و هجو عبیدانه خودت و آن شازده کانادا درایی هستم.


Darius Kadivar

C'est La Merde in France Peut etre mais Rien avoir avec IRI

by Darius Kadivar on

Good Blog Fred ! 

IRI thinks that by Trying to Capitalize on the Huge Strikes in France (including the Oil Refineries accross the country including those of TOTAL which has always been doing business with the Mullahs) it can claim that it exerts influence on events in France and why not the World.

Sure there are tough times ahead in this country but the IRI's Industry or oil exports are the last threat to the economy of France or it's political stability.

http://www.youtube.com/watch?v=fMjfgdJmYeA

Ahmadinejad Keep On Dreaming "au Rabais" if it helps you sleep better at nights ...

The Golden Age of OPEC influence as embodied by Imperial Iran in the 70's during which Iran could exert pressure on the West and Use Oil as a weapon of intimidation are sadly ( or fortunately ?) over ...

Thank your Stupid revolution and incompetant Republic for the sad outcome for our Iranian economy which was boosting to the skies ...


Majid

فرانسوی هام لَقَت زدن به بخت خودشون!

Majid


 


این فرانسوی ها از سرنوشت اسرائیل مُتنبّه نشدن؟

 

 

راستی فردجان، ترو خدا بیشتر فارسی بنویس، اینجوری حدّ اقل یه ساندیس خور کمتر پاپیچت میشه!