عکس خانوم سفیر و دماغ خوشگلشون

Fred
by Fred
12-Oct-2010
 

پس از در آمدن گند مصاحبه حاجیه خانوم فاطی رحیمی داروگر همسر سفیر نظام پر برکت در فرانسه با رادیو فرهنگ فرانسه، خبرگزاری فارس که زیر مجموعه سپاه پاسداران ایران و ایرانی خوار است با ایشان مصاحبه کرده تا اندکی ماسمالی شود.

فاطی کماندو که سال گذشته در کتک زدن دختران ایرانی در سفارت از خود رشادتها نشان داد درمصاحبه با رادیو فرهنگ فرانسه گفته بود زنها بدلیل داشتن یه غده تو کلشون قادر به تشخیص صحیح دادن نیستن. ولی در مصاحبه با فارس اصلاً وارد اون ماجرا نشده و زده به صحرای کربلا.

متن مصاحبه در این آدرس قابل لذت مبسوط بردن است و به همانطور تماشای عکس فاطی خانوم که فرمودند در خانواده ایشان همشون دماغاشون خوشگل فابریکه.

آنهایی هم که میگن بابا هرچی چاخان میکنی باشه ولی این لب و لوچه و گونه و دماغ داد میزنه که غیر فابریکه حساب گناهشون پای خودشونه.

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8907191771

http://iranian.com/main/blog/fred/women-can-t-...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
hamsade ghadimi

ما حالا

hamsade ghadimi


ما حالا نفهمیدیم لیلی زن بود یا مرد؟  جریان واقعی‌ خانم آشتیانی چیه که خبرگزاری‌های خارجی‌ هنوز ملتفت نشدند؟  این خانوم حالا داشت پُز میداد که تو ایران هم... بله... خانهٔ پنج طبقه میسازند و یا ما...بله... تو خونه پنج طبقه (اون هم دربست) زندگی‌ می‌کنیم. من جای این خانوم بودم، حرص این خبرنگار بوگندوی فرانسوی را درمیاوردم و کمی‌ درباره سُنت پاک ایرانیان، آفتابه، صحبت می‌کردم.


curly

her nose is fake

by curly on

the bridge and nostrils are screaming "nose job" not that there is anything wrong with having one:D haji wants small nose:D


Sargord Pirouz

Fred writing type D

by Sargord Pirouz on

Hey, hey! A new writing type for the peoole at "Fred": Fred writing type D.

And the username associated with the "Fred" effort- Maryam Hojjat- has even made an appearance.

Very interesting....

 


Maryam Hojjat

Lies are important characteristic of IRI &

by Maryam Hojjat on

their households.  Shame on you woman!