گروهبان قندعلی و زینب کماندو


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Sep-2010
 

تو هر سایتی یه مشت گروهبان قندعلی و زینب کماندو کم نبود، گردان الفلسطین جوجه بسیجی های وبلاگ نویس قمی هم کم نبود، ارتش سایبری هم کم نبود، طراحان با ذوق و اندکی مُنگل بخش فتو شاپ ستاد فشفشه پرانی سپاه هم کم نبود، گله گله سربازان گمنام امام زمان آنلاین هم کم نبود، حالا آژان فضای مجازی هم به آنها پیوسته تا از بیضۀ نظام پر برکت هر چه بیشتر مراقبت لازمه را بکند. اینم خبرش:

"سید کاظم هاشم آبادی در جلسه ستاد ساماندهی فضاي مجازی گفت:

پلیس فضای مجازی در راستای مقابله با تهدیدات فضای مجازی و اعتیاد به اینترنت و مسائلی از این قبيل شکل گرفته است.

محمد رامین مهدوی کيا مدیر اماکن عمومی خراسان جنوبی در این جلسه گفت:

در کافی نت‌ها حتما باید به جداسازی فضای آنها پرداخته شود و از تاسیس کافی نت‌ها در طبقات فوقانی و تحتانی خودداری شود و کافی نت باید در طبقات هم سطح زمین باشند.قابل رويت بودن داخل کافی نت‌ها و عدم استتار آنها و عدم تاسیس آن ها در کنار مدارس از دیگر قوانین نيروی انتظامی برای کافی نت‌ها است".

دنیای متمدن دارد چهار نعل بسوی هر چه آسانتر کردن دسترسی به اینترنت برای همه در همه جا و همه وقت پیش میرود و حضرات در پی "مقابله با تهدیدات فضای مجازی و اعتیاد به اینترنت و مسائلی از این قبيل " و "قابل رویت بودن داخل کافی نت ها " و "جداسازی " و " طبقات فوقانی و تحتانی " و بدور نگاهداشتن آن از " مدارس " هستند.

آیا مثل اتم که از نان شب واجب تر است، دسترسی آزادانه به اینترنت هم حق مسلم ایرانیان هست یا نه؟

http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1610...

http://www.aftabnews.ir/vdcfyedyjw6dxta.igiw.html


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Onlyiran

Mark Merat (sargord) thinks that we Iranians are stupid

by Onlyiran on

Another "Fred" writing "Type B", posted on a Saturday (American day off) during Israeli working hours.

Do you think that we Iranians are stupid?  Do you think that because you're an American you can fool us. Do you think that we don't know that Saturday is "sabbath", Israel's official day off?!!!!  

You're such a racist charlatan liar.  And that's besides the fact that you can't even read Farsi, and are dissecting a Farsi blog as if you could actually read it. 

 


Roozbeh_Gilani

Keep on writing Fred!

by Roozbeh_Gilani on

Regardless of wether I agree or disagree with your views. I noticed two things:

1) you write well (both farsi and english), a sign of intelligence!

2) You speak your mind.

So you posses two characteristics most feared and hated by the islamists: Intelligence and speaking ones mind.

No wonder they have assigned the grand son of shaboon bimokh  to watch you 24/7 and I assume intimidate and shut you down. 

My advice to other bloggers is to ignore this goroohban and aother Islamist shaboon bi mokhs. Dont respond to their hateful anti Iranian comments. these commenst are intended to hijack often good blogs. 


mahmoudg

How funny, Zeinab is the middle name of my dog

by mahmoudg on

Now my dog is famous........


cyclicforward

Sargoosfand

by cyclicforward on

Who pays your bill?


reader1

One of Fred's better blog ...

by reader1 on

This is a balanced and measured blog and he did it without his usual silly name calling. I wonder what made him to resist the temptation of using his rather inane "Islamic Rapist Republic" attribute.


Sargord Pirouz

"Fred" writing "Type B"

by Sargord Pirouz on

Another "Fred" writing "Type B", posted on a Saturday (American day off) during Israeli working hours.

The fact that this propaganda effort is so regular in frequency (usually 2/day) suggests two things: 1) that it is the product of a contractual effort, and 2) that the product receives funding as an organized propaganda effort. This represents the most significant finding, to date.

Also interesting is the "Maryam Hojjat" user that generally seems to serve as a supplemental actor to the "Fred" propaganda effort. Note that the "Fred" and "Maryam Hojjat" users were both created at IC around the same time, a little over two years ago.

More aspects of monitoring to be explained on the next "Fred" posting.


Maryam Hojjat

Down with IRI/IRR

by Maryam Hojjat on

Who has nothing to do except focusing on how to deprive Iranians from all their rights for living.