قران سوزی وترس از زرتشت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Sep-2010
 

ممکن است در کوتاه مدت مراسم قران سوزان یک ملای مکلای فلوریدایی به داد نظام پر برکت برسد و افکار عمومی را برای چند صباحی از جنایات اسلامیستهای سادیسمی حاکم بر ایران منحرف کند، ولی مشکل حضرات با این دست دیوانه بازیها حل نمیشود.

این خبر را که رادیو فردا به نقل از  روزنامه " جمهوری اسلامی "  گزارش میدهد مطالعه فرمایید بعدش عرض کوچکی تقدیم حضور منورالفکرتان میشود:

"روزنامه جمهورى اسلامى براى دومين بار طى چند هفته اخير نسبت به افزايش گرايش به دين زرتشتى و نيز گسترش فعاليت زرتشى ها در ايران هشدار داده است.  اين روزنامه كه پيشتر با اشاره به افزايش گرايش جوانان ايرانى به دين و آئين زرتشت و نيز توزيع كتاب و تقويم زرتشى در مناطق شمالى كشور خبر داده و نسبت به آن هشدار داده بود، در شماره ۱۶ شهريور خود مدعى شد كه استفاده از نمادهاى زرتشى بر روى محصولات غذايى موجب تبليغ دين زرتشى در كشور مى شود. روزنامه جمهورى اسلامى می نویسد:

 «پس از استفاده از نمادهاى زرتشتى بر روى لباس‌هاى مختلف، انتشار سالنامه‌هاى زرتشتى و تبليغ اين آئين با شيوه‌هاى مختلف، اين بار شاهد ثبت نمادهاى مرتبط با زرتشت بر روى محصولات غذايى هستيم.»

 اين روزنامه در ادامه با اشاره به استفاده يكى از شركت هاى تولد «شكلات، ژله، باسلق، دراژه، سوهان عسلى، خشكبار» از نمادهاى زرتشى در بسته بندى هايش ضمن ابراز نگرانى، نوشته است:

 اين محصولات «اغلب در فرودگاه‌ها به فروش مى‌رسد و بهره بردارى وسيع از نمادها و الهه‌هاى زرتشتى بر جلد محصولات ايرانى قدرى تأمل برانگيز است و نشان از يك اقدام هدفمند دارد"

 حضرات از دین بومی باستانی ایرانیان که واهمه دارند، از آئین بهائیت  که آنهم در ایران ظهور کرده متنفرند، سنی های مسلمان را هم که اصلاً قبول ندارند، اکثر شیعیان ایران را هم هرهری مذهب میدانند که ممکن است با عکس روی بستۀ شکلات دینشان را عوض کنند و لازم نیست راجع به جبهه گیریشان در برابر یهودیت حرفی زد که اظهر من الشمس است.

آیا زمان آن نرسیده که دریابند که کار از جای دیگر لَنگ است؟    

 

 

 

http://www.radiofarda.com/content/f4_newspapers_review_16_mordad_Iran/2150540.html


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Onlyiran

Sargord - you can't read Farsi

by Onlyiran on

Stop BSing us.  Get a life.  


Immortal Guard

Unintended Consequences like The Iraq War!

by Immortal Guard on

The media were also in cahoots with the defense establishment when it
came to promoting the war in Iraq and getting rid of the Iraqi Hitler
Saddam Hussein! But now even the respectable media vehemently question
the wisdom of invading Iraq because of the unintended consequences.
Watch Charlie Rose interview of Tony Blair:

http://www.charlierose.com/

http://www.tonyblairjourney.co.uk/

Now as far as Koran is concerned it is the book of an Arab Religion.
We Persians take pride in fighting Arabs like we fought their combined
forces in the 1980s. We have acquired immunity to Arab Islam. Our Shiite
Islam is a Persianized form of Islam or one could say Shiite Islam is
an Arabized form of Zorostrianism. Those who appease the Arabs and buy
their favour and bend over backwards to them by calling them Arab
moderates should be afraid of this Arab Religion particularly
given the fact that they don't have the same immunity to survive as the
Persians do! They will eventually have this Arab Religion along with its book shoved down their throat!

So beware Arab Lovers and those who seek peace with the Arabs!


mahmoudg

Excellent Job Fred

by mahmoudg on

30 years ago at the young age of 17, I knew this regime is wrong for Iran and we will not benefit from it.  Today, 69 million Iranians have come to this conclusion.  For me Islam is no different than any other religion, although this cult is more militaristic than all others.  The world will be much safer with the Islamic Rapist Republic gone.  It must be removed by force, (preferrably the combined angelic forces of US/Israel) and all who have been brainwashed and knowingly still support it, today.

 


MM

good job

by MM on

.


Sargord Pirouz

"Fred" writing "Type BB"

by Sargord Pirouz on

This may or may not me a new writing Type, so we're going to classify it as "Fred" writing "Type BB."

Unlike  "Fred" writing "Type B," it contains tone and diction more in line with "Fred" writing "Type A."

Of course, revealing this ongoing log of observations and notes on this regular propaganda effort known as "Fred" allows the writer(s) to adapt and make more uniform their postings.

Even so, we now have 4 or 5 types to monitor.

Unfortunately, I wasn't able to get the upload times for today's postings. Such details can be useful.


Maryam Hojjat

Fred, Thanks

by Maryam Hojjat on

You made my day with your blog today. 


MRX1

Excellent

by MRX1 on

Nice observation indeed. Amazing level of hate and contempt for anything Iranian by the IRR crowd, be it Iranian religon (Zoroshtians, bahai) or any cultural and linguistic  icons that are not assoicated with post ghadesieh era. keep up the good work fred.


Raoul1955

'Fred'

by Raoul1955 on

If it is not too much work, can you write this in English? :-)