سرازیری

Fred
by Fred
22-Aug-2010
 

تقریباً روزی نیست که حضرات نظام پر برکت از پیشرفتهای غالباً با کاربرد نظامی جدیدی خبر ندهند و از "به خط تولید انبوه رسیدن " ادوات جنگی حیرت انگیز پرده برداری نکنند.
در همین راستا دیروز رئیس جمهور محبوب القلوب پس از رونمایی "پهباد جت بمب افکن کرار " که شباهت زیادی به وی یک نازیها دارد در دیداری با اهل فن در مورد برنامه موشک های دوربرد نظام پر برکت که قرار است به قول ایشان اولین ایرانی فضانورد را حمل کند از جمله فرمودند:

"این هزار کیلومتر رو رد کنیم، دیگه با همون موشک هزار کیلومتر میتونیم خودمونو به سی و پنج هزار کیلومتر برسونیم، اونجا دیگه سرازیریه، اونجا دیگه جاذبه نزدیک میشه به صفر، پرتاب میشیم تو هوا."

با قتل و تجاوز جنسی به ایرانیان و موشک دور برد و برنامه غیر قانونی هسته ای و و هارت و پورت و هل من مبارز طلبیدن های مداوم ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که هیچ، ایران را ویرانتر کنی.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Dr. X

Perhaps it could be

by Dr. X on

Perhaps it could be Ahmadinejad himself, with a one way ticket.


comrade

...بنگر که تا چه حد است طیران آدمیّت(فقط آدمیّت و نه بقیه چیزا)

comrade


 

 

قضیه سرازیری و دنده خلاص و نصفه کلاچ و ترمز دستی‌ در اکتشافات
فضایی به جای خود، اینجور که بوش میاد، حداقل  تا ۱۴۰۴ مهدی شون بیا نیست.

"Learning carries within itself certain dangers because out of necessity one has to learn from one's enemies."