میرحسین تی وی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Aug-2010
 

رسم است و رسم زیبایی نیز هست که به مناسبت ابتیاع چیز جدیدی از لباس گرفته تا ماشین و خانه تبریک و مبارک باد گفته شود. در همین راسته بخش اسلامیستی "جنبش سبز" آغاز پخش برنامه های تلویزیون خود را اعلام کرده و مبارک باشد دارد.
ولیکن رسم هم هست که از ب بسم الله کار بر اساس درستی و راستی آغاز گردد و الا

خشت اول چو نهد معمار کج

تا ثریا میرود دیوار کج

مسئولین تلویزیون "رسا" در منشور و بیانیه پر آب و تاب خود از جمله فرموده اند:

رسا "غیرانتفاعی و مستقل از احزاب، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی دولتی و غیردولتی که به دلیل خفقان موجود در کشور، خارج از ایران ثبت شده‌اند."

و درست بعد از این "مستقل" بودن اضافه کرده اند:

«رسا با تکیه بر منشور جنبش سبز تنها راه عملی ‌و مطلوبِ تغییر وضع کشور و نیل به مردم سالاری و آزادی را روش‌های مسالمت‌آمیز و مدنی می‌داند.»

و "رسا اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه قرائت دموکراتیک و حقوق بشری در جهت احیای آرمان‌های اصیل انقلاب را مبنای فعالیت خود"

مطلبشان دراز است و همین دو بند از منشورشان بند را آب میدهد که "رسا" رسانه بخش اسلامیستی "جنبش سبز " است که سران آن یکی هشت سال نخست وزیر نظام پر برکت بوده، دیگری رئیس مجلسشان و آن دیگر هشت سال رئیس جمهورشان.

این گروه بنا بر منشورشان میخواهند در چارچوب قانون اساسی نظام پر برکت و "اجرای " آن در "جهت احیای آزمان های اصیل انقلاب " فعالیت کنند.

مبارک باشد و انشالله به گفته میرحسین خانشان " دوران طلایی امام " را هرچه زودتر از طریق این رسانه جدید به ملت منتظر ایران ارائه کنند. بار دیگر رسا مبارک و باشد به پای هم پیر شوند.

http://www.kaleme.com/1389/05/16/klm-28047

http://rasatv.net/


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

comrade

by Fred on

یکی دو چشمه دیگه از این تیزهوشیهای معجزه گونه و کار به دخیل بستن خواهد کشید.


yousef

"inspector Clouseau"

by yousef on

You just got promoted to chief inspector.
That KGB training is paying off. :)

But Thank you, this is a classic....


comrade

Inspector Clouseau

by comrade on

 

 

 

از روی کنجکاوی و با سؤ ظنّ نسبت به ایرانی بودنش ، نوشته ایران سام
را بردم روی "گوگل مترجم" فارسی به انگلیسی‌.
چون بهر حال پرت و پلا گویی هم حدی دارد، ظاهراً ایشونم یکی‌ از
ساندیس خور‌های سوری هستش. به قول
زمون جوونی مون‌ : بی‌ خیال، هفتاد
میلیون ملت خودمونو
عشقه!!.

“The production of too many useful things results in too many useless people.”

 


Fred

benross

by Fred on

پس بگو، اشکال از عمق معنی و فراکانس بالای پیام فرستنده(بلندگو) است و نه الزاماً کند ذهنی گیرنده(شنونده).

 با سپاس


Louie Louie

Video clip was hilarious

by Louie Louie on

Thanks Benross jaan!


benross

جناب فرد

benross
"خر آن را دوباره انجام بازگشت به جایی که شما می آیند از. بی ارزش خر پسر سفید"

چطور شما از عمق معنای سخنان این حضرات اسلام‌‌پناه عاجز مانده‌اید؟ سی سال هست که در همین عمق سخن می‌گویند و افسوس که شما هنوز اندر خم یک کوچه‌اید.

Maybe you don't get the message

 


Louie Louie

So, who's financing this "Mini Badr TV"?

by Louie Louie on

Is it Rafsanjani?

I can see the future, people will quit watching "Victoria" on Farsi1 and will watch mini version of pashmo shishe.

Yeah, right!


Fred

"Souther [sic] Baptist" basiji

by Fred on

"خر آن را دوباره انجام بازگشت به جایی که شما می آیند از. بی ارزش خر پسر سفید"

 نوبرخان، خر ما از کرگی دم نداشت، برگرد سر همون انگلیسی شکسپیری پرمحتوا پروندنت.


pastor bill rennick

Brother Fred, I like your metaphor

by pastor bill rennick on

Divar = Islam & Kaj = Evil!

Solution = massive bombing of IRR, IRGCs, Basijis, Qom, Mecca, Mosques, Emamzadeh, and everything and anything Islamic...

 


IranSam

خر آن را دوباره انجام

IranSam


بازگشت به جایی که شما می آیند از. بی ارزش خر پسر سفید.


Fred

comrade

by Fred on

بانو امیرشاهی در جایی با بکار گیری واژه "شکوفه زدن " رندانه ترین تعریف ادا اطوار جدید حضرات اسلامیستی و "روشنفکران سکولار" در التزام رکابشان را کرده اند.


comrade

پارازیت اسلامی

comrade


 

 

 

این حضرات، معطل "مبارکباد"بنده و شما نیستند که بنا بر قولتان، جشن
تأسیس را با قربانی کردن گوسفند سکولاریزم برپا کرده اند. بسیار میل داشتم
ظریفی‌ "اسلام رحمانی" را برایم تعریف میکرد، که به قولشان عدالت، شاکلهٔ
آنست. سی‌ سال و اندی، شاهد عینی‌ "عدالت فاعله اسلامی" بودیم، حال باید به
نظاره "عدالت شاکله"‌شان به صفحه تلویزیون خیره شویم.

“The production of too many useful things results in too many useless people.”

 


Q

Translation:

by Q on

Dear FredCo group, if you guys don't mind, I will do a little translation for those brothers and sisters who may have neither the desire nor masochistic tendencies to sit through the latest AIPAC "regime change uber alles" propaganda piece. OK?

The Greens, Iran's only legitimate and popular opposition have created a media channel. FredCo here objects to the term "independent" being used by the creators. Even though they clearly state that this means they are not affiliated with any government organs or political parties, FredCo has decided that "independent" means you can't have any beliefs whatsoever, at least any belief that FredCo doesn't approve. FredCo's tortured logic tries its best to make their statement about operating within the law and the constitution into an act of hypocristy, meaning they can't be independent.

According to Fred you can't be indpendent and at the same time say, "I believe in Iran's territorial integrity", or "I believe in Islam" or "I believe in nonviolence". Each of those things means you're not independent!

Of course, FredCo wouldn't have any objection if the bliefs were to his masters' liking.

So saying "revolution is the only way" or "We love sanctions" or "please bomb us", is of course, a shining example of self-reliance and independence!

But since they are not saying these things, FredCo is forced to bullshit about laughable "reasons" why they are somehow wrong. So, at last the translation is:

Dear Morons,
You can take all the risk and sacrifice all the life you want, but if you don't go along with the plan that we have set up for you, we will attack you.

You can be "independent" so long as you depend on us (i.e. Israel) to tell you how you should proceed with your little "movement". If you insist on having your own ideas, you are not independent, and we will viciously attack you, as we have been doing all along.