تأٌسیس حزب رستاخیز ولایت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jul-2010
 

«من‌ امروز اين‌ پيشنهاد را مي‌كنم‌ كه‌ رودربايستي‌ در بين‌ نباشد. يك‌ كسي‌ ازقيافه‌ي‌ يك‌ نفر خوشش‌ نمي‌آيد يا از يك‌ كسي‌ خوشش‌ مي‌آيد. براي‌ اينكه‌ هيچ‌كدام‌ از اين‌ها نباشد، ما امروز يك‌ تشكيلات‌ جديد سياسي‌ را پايه‌گذاري‌مي‌كنيم‌ و اسمش‌ را هم‌ بد نيست‌ بگذاريم‌ حزب ولایت.»

«امروز یك تشكیلات جدید سیاسی را پایه ریزی میكنیم كه تمام كسانی كه به نظام اسلامی، قانون اساسی، به انقلاب امام و ملت معتقد و مؤمن باشند، درآن وارد شوند تا در لوای یك پرچم و با یك فلسفه و یك تشكیلات بسیار منظم منافع حال و آیندهۀ مملكت را حفظ كنند.»

نقل قول بالا شامل اندک دستکاری است. در راسته بیانات دیروز "رئیس جمهور " محبوب القلوب نظام پر برکت مبنی براینکه:

" عده بسياري تصور مي‌كنند خارج از دايره ارزش‌ها قرار گرفته‌اند/نظام ما تنها يك حزب دارد و آن ولايت است/ ما دو مأموريت داريم؛ اول آنكه كشورمان را بسازيم و دوم جهان را با خط امام عصر(عج) و ولايت آشنا كنيم. "

نمیشد شباهتش را با فرمایشات شاهنشاه آریامهر در یازدهم اسفند 1353 در مورد تشکیل حزب رستاخیز نادیده گرفت. دستکاری بالا شامل تعویض نظام شاهنشاهی به نظام اسلامی، انقلاب شاه به انقلاب امام . حزب رستاخیز به حزب ولایت میشود.

هرکه نامُخت از گذشت روزگار, نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

http://www.bashgah.net/pages-15867.html

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=134439


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fooladi

islamist Khalifat regime of Iran acting as desparate as

by fooladi on

Shah did in his las decade in power.

No wonder , khalife's agents in the west are so frighteend that they have to resort to fake ID's when posting their trash on internet. I dont believe that even shah's Savak Agents were as frightened at any stage of his rule.


Fred

Confused Haji

by Fred on

Another pointed confused deduction by a confused Haji.


reader1

Good parallel Fred!

by reader1 on

شاهنشاهی  =  نظام اسلامی
انقلاب شاه    = انقلاب  امام
حزب رستاخیز  =  حزب ولایت
You are not doing very well – are you? You have managed to alienate  your monarchist fans  who cheered for you all those years !