گناه کدیور


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Jun-2010
 

آقای حجت الاسلام والمسلمین محسن کدیور جوابیه ای به اعتراضات گسترده که بیشتر پته روی آب ریختن بود تا اعتراض به تحریف و مصادره به مطلوب ایشان از شعار معروف " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران " که مرتباً در روزهای پیاپی توسط مردم در داخل ایران تکرار شده منتشر کرده اند.

ولی فقیه شاخه اسلامیست جنبش سبز از جمله در جوابیه سفسطه آلود میفرمایند:

"علیرغم اینکه این شعار در روز قدس سر داده شده است، و با اینکه در قصد خیر بسیاری از سردهندگان آن هم تردیدی نیست، من این شعار سلبی را صحیح نمی دانم، زیرا این شعار نه اخلاقی است و نه اسلامی. ظلم به هر ملتی ناپسند است چه ایرانی چه غیر ایرانی. هر چند اولویت در نبرد با ظالم خانگی است و اول باید خانه را از لوث ظالم پاک کرد ، آنگاه به دفاع از دیگر مظلومان پرداخت.

شعار ایجابی "هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران" سازگار با موازین اخلاقی و معیارهای اسلامی است و مورد حمایت رهبران جنبش سبز هم بوده است.

رابعا. صرف اینکه جمعی از هموطنان شعار سلبی را در روز قدس سر داده اند، دلیل نمی شود که این شعار ملت ایران است، همچنانکه چون شعار ایجابی مطلوب امثال من است، پس نمی توان نتیجه گرفت این شعار ملت ایران است".

به این میگویند عذر بدتر از گناه.

http://www.rahesabz.net/story/18104/


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
oktaby

این حیوونی تنها گناهش اینه که تو غزه به دنیا نیومد

oktaby


OKtaby


Fred

Mein Führer

by Fred on

Mein Führer it so happens the same Iranian people your Islamist guru who is stationed in the land of the Great Satan changed their words and got caught red-handed did express their opinion about your congenital nemesis too.

Go check to see what their response was to your Islamist slogan czar’s chants of death to America and Israel.  

 

You say: “Being concerned with oppression wherever we see them is an iranian value, especially when it is in the neighborhood.”

Very nobel and humanitarian of you, but, forget Sudan, do you know Chechnya and Uyghur is about the same distance if not closer to Iran than your main concern, Hamas & Hezbullah? What has your lot done for Moslems in Russia and China?  

The time for the Islamists’ anti-Iran and Iranian policy is up.


Darius Kadivar

The Proof that Mohsen Kadivar is Lying and distorting the Truth

by Darius Kadivar on

The Proof that Mohsen Kadivar is Lying and distorting the Truth: Slogans in Tehran "Nah Gazeh, Nah Lobnan, Janam Fedayeh Iran" followed by "Irani Meemeerad, Mellat Nameepazeerad":

http://www.youtube.com/watch?v=Dn4SH4M1fn4&feature=player_embedded

Darius Kadivar

Irani Irani Jaan Well Said except for the "Kadivar" bit ;0)

by Darius Kadivar on


Irani Irani

MOOSIRVAPIAZ

by Irani Irani on

For most Iranians who oppose the IRI and its various factions (let's not forget that Kadivar and many of the other IRI "reformists" played a major role in the IRI's Cultural Revolution and/or were founders of the IRI's murderous and terrorist intelligence apparatus), the problem is not Islam, of course, but Islamism.

I hold Iran's problems a priority over Gaza/Lebonan but you would be a fool to not recognize that the tension in that region affects Iran as well.

From the very first breath that the IRI took, it has been STOKING tensions (with Iraq, U.S., USSR, Israel, Europe, Arab countries, etc). As soon as Saddam/Khomeini's "imposed war" ended, Khomeini dredged up the death fatwa against Salman Rushdie--just to keep tensions high. This is the standard operating procedure of Islamist murderers--they are always looking to stoke tensions to distract attention and advance their interests.

Being concerned with oppression wherever we see them is an iranian value, especially when it is in the neighborhood.

Good, let's be concerned with the oppression of IRI's proxies and friends too: the Badr Brigade in Iraq driving Palestinians from their homes, Syria's brutal suppresion of Sunni Islamists, Hamas torture and killing of its Palestinian opponents, etc. Needless to say, we don't hear much of these atrocities from the Long Live Palestine/Death to Israel crowd. The level of repression and number of civilians killed by the IRI, Syria, Sudan would make Israeli oppression of Palestinians (which is a true injustice) absolutely pale in comparison. But, the propaganda lines laid down by Islamists is more focused on advancing the interests and purposes of the IRI or one of its "friends" (e.g. Hamas, etc) than simply standing up for justice.


Darius Kadivar

He Sure is ;0)

by Darius Kadivar on

And That's why I have a Problem with it ...

http://www.youtube.com/watch?v=TdrEmZ35fxc

LOL


MOOSIRvaPIAZ

Kadivar is entitled to his opinion

by MOOSIRvaPIAZ on

whats wrong with what he says? I know you all love to exploit anything the muslim greens say to your advantage but lets not play politics here.

I hold Iran's problems a priority over Gaza/Lebonan but you would be a fool to not recognize that the tension in that region affects Iran as well. Being concerned with oppression wherever we see them is an iranian value, especially when it is in the neighborhood. Of course some, being an Israeli apologist will defend the most criminal atrocities of Israel and consider it a victim.


Darius Kadivar

Mohsen is Unforgivable ...

by Darius Kadivar on


Fred

متفرق" بله، " بی عرضه" خیر

Fred


نگاه تیز بین شما به داستان پر غصه ایران و ایرانی همچنان عقاب گونه است و متین. ولیکن "بی عرضه " خواندن مخالفان نظام پر برکت یا لغزش قلمی یا غلبۀ احساسات زود گذر قابل درک بر واقعیات است.

مخالفان با پدیده ای روبرو بوده و هستند که معجونی از دد منشی و  بربریت ذاتی اسلامیستی با فاشیسم و شارلاتانیسم علی شریعتی است که استاد بازی دادن و رنگ کردن استادان این فنون نه چندان شریف است.

 "متفرق" بله، " بی عرضه" خیر.


comrade

از ماست که بر ماست

comrade


 

 

آخوند‌‌ها از همه بهتر میدانند که سفسطه و مغلطه ذات وجودی آنهاست.
اگر بخواهیم  به زبان خودشان بگوئیم: همانطور که نجاست را نمی‌شود از سگ‌
منتزع کرد، پرت و پلا  گویی، مردم فریبی،  دروغ و دغل هم از اجزا بلا فّک
این دسته از کسبه میباشد. اپوزیسیون متفرق و بی‌عرضه خارج از کشور چنان
حفره‌های "خلأ و ضعف" ی دارد، که هر روباه مکاری به آسانی در آن  آشیانه
میسازد. شنیده‌ام رفسنجانی هم، جهت ارشاد، در فکر هجرت به بلاد کفر است. 

 

Never late to learn....http://davidharvey.org/reading-capital/