خروش سروش

Fred
by Fred
27-May-2010
 

روزگاری بود که حلقۀ کیان و بحث شیرین اصلاح طلبی دینی کیا و بیایی داشت و نقل هر محفل و مجلسی بود. دوران چرخ نیلوفری و کیاست بی خاصیت و ریاست هشت سالۀ حضرات و دیگر دسته گل هایی که به آب دادند کار را به جایی رسانده که مصادرات ذهنی آن سرحلقۀ اصلاح طلبان دینی دست آوردی جز طنز و هزل و مطایبه ندارد.

یکی از بهترین واکنشها به آخرین فرمایشات حاج فرج دباغ کریم سروش شده این است که میرزا قلمدون نامی قلمی کرده:

خروش سروش

نشسته بودیم که خبر آمد استاد سروش دوافروش به جنب و جوش آمده و پس از سکولار شدن در خروش آمده که راه صلاح و فلاح به همگان نشان دهد تا به خود بیایند و گوش به رهنمود استاد بسپارند و دنیا و آخرت زیر بغل زده راه مهاجرت بپیمایند.

نامه اش را طلب کردیم گفتند نامه نیست تومار است و در آن از هر میوه ای بار است و محتوی سجع بسیار است، خلاصه گویی استاد این اواخر بیکار است چون پیامش را ایمیلی کافیست ولی پرگویی اش را هیچ دارویی شافی نه.

قولت ز وسع جهالت جهان گرفت گاهی از اتفاق جهان می توان گرفت

مابقی در این آدرس

http://www.iranliberal.com/Tanz/Ghalandar_Soroushi...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

الله يحمينا من الإسلام الفوکولی

fozolie


 

پرودرگارا ایرانیان را از دست اسلامیون فوکولی رها بخش که اینان بودند که ضحاک را به ایران آوردند. کابوس امروزی گول خوردن هنوز جوانان ماست (از اراجیف شریعتی  تا ....). پرودگارا آنها رهشیار کن که روی این اسلامیون فوکولی سنگ پای قزوین است.

Mr. Fozolie


David ET

مشکل سکولار شدگی اصلاح طلبان مذهبی

David ET


"آقای سروش بالاخره بايد روزی باور کند که اين آقايان گردن کلفت و متحجر شباهتی با زاهدان ظلم ستيز و «شهسواران عرصهء دين و دانشی» که ايشان در ذهن خود ساخته اند ندارند و از آن افسانه ها پوستی بيشتر بجای نمانده که معلوم نيست آن را بايد برای خوراک چه کس گذاشت."

http://iransecular.blog.com/archives/876


vildemose

LOL, Parvardegara ke

by vildemose on

LOL, Parvardegara ke cheghadar zabaAn Parsi  shireen Ast. Thank you for posting this excellent link.


benross

ای کاش می‌شد که

benross


ای کاش می‌شد که همیشه به فارسی بنویسید!