حاج محمود

First Amendment
by First Amendment
14-Aug-2012
 

دوستانی که با "تظاهر" به دلسوزی نسبت به هموطنان زلزله‌زده ما، برای سفر رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، به عربستان دادوقال براه انداخته‌اند از هر کس دیگری نسبت به اهمیت این سفر که میتواند مهمترین، پربارترین، و نه لزوماً پر انعکاس‌ترین سفر خارجی وی در طول عمر ریاست جمهوریش باشد، اطلاع دارند. این دوستان بخوبی میدانند که حفظ روابط دیپلماتیک متوازن و معقول با همه کشورهای برادر مسلمان و بخصوص عربستان سعودی به نفع ملت ایران است...... موفقیت وی را در تضمین مصالح ملی‌ ایران در این شرایط دشوار خواستاریم........ امیدواریم دولت سعودی نیز بتواند که با بصیرت و استقلال نظر، و با موفقیت در جلب همکاری ایران، بتواند که نسبت به کاهش تنش‌های "شیعی" در قلمرو خویش قدمهای مثبتی را بردارد. علیرغم تمامی نشانه‌های ناساز و ناموافق، ناشدنی نیست طلوع روزی که دو کشور ایران و عربستان به اتفاق دیگر مسلمین، پرچم اتحاد دنیای جلیل القدر اسلام را در منطقه به ا‌هتزاز در آورند.

آن دوستانی که در بالا، ذکر‌خیرشان آمد در حقیقت نگران تکان‌های زلزله‌وار آن روزند...


Share/Save/Bookmark

Recently by First AmendmentCommentsDate
"Has our expiration date arrived?"
1
Oct 11, 2012
()()()
-
Oct 10, 2012
Whatever Happened to that Iranian Bomb Plot Case?
-
Oct 10, 2012
more from First Amendment
 
مآمور

خاک بر سرآل سعود

مآمور


I wear an Omega watch


Faramarz

احمدی لختش قشنگه!

FaramarzMardom Mazloom

Filty Assertions (FA)

by Mardom Mazloom on

...


JavoonDeerooz

Dream on Bro.

by JavoonDeerooz on

Islam is the furthest thing on the minds of rulers of both countries. If there ever be a union which I seriously doubt, It would be only to save them from falling. Islam has nothing to de with it.


Yadam Beh-Khair

زرشک

Yadam Beh-Khair


The Zereshk (زرشک) or sereshk is the Persian name for the dried fruit of Berberis vulgaris, which is widely cultivated in Iran. Iran is the largest producer of zereshk and saffron in the world. Zereshk and saffron are produced on the same land and the harvest is at the same time.