د برو بی‌ بی‌ سی‌. خودتی...


Share/Save/Bookmark

First Amendment
by First Amendment
28-Jul-2012
 

در خبر‌ها اومده بود که علی‌ خامنه‌ای افیونی دوباره شکر زیادی خورده ....این مردک بی‌ لیاقت که بودنش روی خاک، بجای دو متر زیر آنرا به آمپولای "مایو کلینیک" و مراقبت‌های پزشکی خاص (که از دسترس اکثریت مردم ساکن روی کره زمین خارج هستش) مرهونه، در یکی‌ دیگه از ارشادات نشئه وارش تکثیر جمیعت ایران تا مرز دویست میلیون و سیصد میلیون رو به امّت "همیشه حاضر زیر لحاف"ش توصیه کرده ..........چرا که نه؟ غمی نیستش که .......اون جهانبینی که اقتصاد رو مال خر بدونه، ابایی از این صحبتا نداره ......موضوع وختی جالبتر میشه که میبینیم توی شبکه جهانی‌ "بی‌ بی‌ سی‌ فارسی" سعی‌ می‌کنن واسه این سخنان فاجعه‌بار یه محمل علمی‌، اقتصادی درست کنن به این صورت که به جای افشای نقشه روحانیت شیعه برای گسترش سیطره نفوذ خودش در مقابل اکثریت سنّی مذهب، مطلب رو به افزایش تصاعدی تعداد بازنشستگان در طول چند سال آینده ارتباط میدن: انگار که ایران مثل بقیّه جاهاس ......... یکی‌ نیس از این بی‌ همه چیزا توی تهرون و لندن بپرسه: "آخه خار مادر چن تا نقطه‌ها ، اگه موضوع افزایش جمعیت واسه تامین سطح زندگی‌ بازنشسته‌ها دلیل اصلی‌ هستش، چرا مثل بقیّه دنیا به مهاجرینی مثل برادران و خواهران افغان حق سکونت و شهروندی نمیدین؟ ... میترسین یارو افغانه خواهراتون رو اوخ کنه؟"


Share/Save/Bookmark

Recently by First AmendmentCommentsDate
"Has our expiration date arrived?"
1
Oct 11, 2012
()()()
-
Oct 10, 2012
Whatever Happened to that Iranian Bomb Plot Case?
-
Oct 10, 2012
more from First Amendment
 
Khebedin

Sar kar ye jaetoon zakhameh.

by Khebedin on

Sar kar ye jaetoon zakhameh. Or you shouldn't be so anti Pahlavi