خمینی نامه


Share/Save/Bookmark

خمینی نامه
by Faramarz
05-Aug-2010
 

This beautiful poem came out in the early days of the Islamic Revolution. Now, 30 years later, it still tells the story! And as Khomeini said, “America has been oppressing Iran for more than 2500 years!”

خمینی نامه

مملکت در دست مشتی خائن غارتگر است
بسکه این ملت خر است
حال روشنفکر بیچاره ز بد هم بد تر است
بسکه این ملت خر است

مغز ها له شد به زیر سم ملایان قم
وای در عصر اتم
صحبت عمامه و تسبیح و ریش و منبر است
بسکه این ملت خر است

هر که حرفی زد ز آزادی دهانش دوختند
جان ما را سوختند
حرف حق این روز ها گویی گناه منکر است
بسکه این ملت خر است

مملکت افسوس برگشته به صد ها سال پیش
حرف عمامه است و ریش
گوز من بر ریش هر چه شیخ در هر کشور است
بسکه این ملت خر است

خاک شهر قم گمان داری بشر میپرورد
تخم خر میپرورد
زانکه هر سو شیخکی بر منبری در عرعر است
بسکه این ملت خر است

ما که میدانیم حال شیخها در حجره ها
وای بر احوال ما
کز تف همدرسها ماتحتشان دائم تر است
بسکه این ملت خر است

شیخ ریقوئی که دائم بود دنبال لواط
در پی فور و بساط
با فلان پاره اش امروز یک شیر نر است
بسکه این ملت خر است

وانکه خیک گنده اش پر بود دائم از عرق
چونکه برگشته ورق
پیش چشم ملت اکنون بهتر از پیغمبر است
بسکه این ملت خر است

معده هر شیخ چون پر شود ازمال مفت
میشود گردن کلفت
چشمها انگار کور و گوشها گویی کر است
بسکه این ملت خر است

مملکت نابود شد با نقشه بیگانگان
های ای دیوانگان
کی خمینی رهبر است؟ این پیر کودن نوکر است
بسکه این ملت خر است

ریده بر این مملکت این شیخ پشمالوی خوک
با گروهی کله پوک
هر یکی از دیگری ابله تر و جا کش تر است
بسکه این ملت خر است

میدرد دیوانه وار این مردم بیچاره را
های خر های خدا
کشتن این خرس مردم خوار حج اکبر است
بسکه این ملت خر است

خویش را خوانده امام و مسلمین را امتش
چیست ؟ دانی علتش؟
زانکه چون خر ملتی زین مفتخور فرمانبر است
بسکه این ملت خر است

جای روح الله ریق الله باید خواندنش
ظلم باشد ماندانش
ای خدا این چس بود روح تو؟ این شرم آور است
بسکه این ملت خر است

ای خوش آن روزی که بینم جمله را بالای دار
بر درختان چنار
در چنان روزی وطن از هر بهشتی خوش تر است
بسکه این ملت خر است

تکثیرکنید و بدهید خرهای دیگر هم بخوانند

۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۸   


Share/Save/Bookmark

Recently by FaramarzCommentsDate
The Women of Camp Ashraf
35
Dec 01, 2012
Negotiating with the IR Regime
7
Nov 22, 2012
Ahmadi Goes to Majlis - Gangnam Style!
3
Nov 19, 2012
more from Faramarz
 
Shazde Asdola Mirza

شیخ ریقو با فلان پاره اش امروز یک شیر نر است"

Shazde Asdola Mirza


Gem of a comic poem.

Thanks dear Faramarz for posting.


Monda

Yup Faramarz

by Monda on

do you read asgharagha.com?  Brilliant commentaries there, plus all of his poems.


Faramarz

Thanks Monda

by Faramarz on

I found a copy of this poem last week among some old books and things, and it did not have any names associated with it. But I do agree with you. The wit and the quality of work definitely sounds like Hadi Khorsandi.

He is the closest thing we have to a stand up comedian like Jerry Seinfeld.


Monda

Hadi Khorsandi's?

by Monda on

Many thanks Faramarz for repeating it, I hadn't read the entire poem. This is fantastic:

 خاک شهر قم گمان داری بشر میپرورد

تخم خر میپرورد
زانکه هر سو شیخکی بر منبری در عرعر است

Amaan az oon aks e entekhaabi!  why chelo kabab though?! 


divaneh

Hilarious

by divaneh on

Thanks Faramarz Jaan for posting. I am still laughing. The verse about Qum breeding donkey is just a masterpiece. Can I just ask you to be careful when selecting images for your blogs and consider the hungry readers:)