سوالات امتحان تاریخ در ۱۰۰ سال بعد


Share/Save/Bookmark

سوالات امتحان تاریخ در ۱۰۰ سال بعد
by Faramarz
04-Nov-2011
 

با تشکر از هنرمند و نویسنده گمنام

بعد از خاندان پهلوي کداميک از سلسله هاي زير زمام امور را در دست گرفتند؟

سلسله آشوريان

سلسله اشکانيان

سلسله صفاريان

سلسله آخونديان

جواب: سلسله آخونديان درست است

سلسله آخونديان چند سال در ايران فرمانروايي کردند؟

جواب: حدود سي سال

چند تن از پادشاهان دوره آخونديان را نام ببريد  

جواب:شاه الله خمینی ,میر شاه موسوی ، سلطان علي- اکبر شاه- سید علی شاه (ملقب به سید علی گدا)ء, آغا محمد خان اصلاح چي( ملقب به آقا محمد خان خندان)- محمود خالي بند

در دوره کدام پادشاه سلسله آخوندیان به دختران زیر ۱۸ سال باکره قبل از اعدام تجاوز میشد؟

جواب:میر شاه موسوی

در زمان کداميک از پادشاهان آخونديان بود که خوابگاه دانشگاه تهران را به توپ بستند و روزنامه‌ها را تعطيل کردند؟

جواب: در زمان آغا محمد خان  

آغا محمد خان در برابر ظلم و جور بازماندگان مغول و تاتار و لباس شخصي‌ها چه اقدامي انجام داد؟

جواب: هيچي. لبخند ميزد  

وقتي قشون امپراطوري آتازوني هواپيماي اير باس ايران را در آسمان خليج فارس منفجر کردند سلاطين آخونديان چه کردند؟

جواب: هيچي. قطعنامه اتش بس را امضا کردند و جام زهر را سر کشيدند  

در زمان کدام پاداشاه بی لیاقت سلسله آخوندیان ایران دارای دو پادشاه بود؟

جواب: سید علی شاه (ملقب به سید علی گدا)ء

در زمان کدام پادشاه سلسله آخوندیان انگلستان به آفریقا منتقل شد؟

جواب: سلطان محمود خالی بند

وقتي قشون طالبان به کنسول ايران در هرات حمله کردند و همه ديپلمات هاي ايراني را تير باران کردند حکمفرمايان ايران چه کردند؟

جواب: هيچي. اولش يه خورده ناراحت شدند ولي بعدا فراموشش کردند

بیشترین تعداد اعدام ایرانیان در زمان کدامیک از پادشاهان آخوندیان بود؟

جواب:میر شاه موسوی

وقتي قشون بريتانيا و آتازوني به مقتدا صدر که از متحدان آخونديان بود حمله کردند فرماندهان نظامي آخونديان چه کردند؟

جواب: هيچي. يک فرستاده به درباه امپراطوري آتازوني فرستادند و از مقتدا صدر اعلام برائت کردند

کدام پادشاه سلسله آخوندیان از گدائی به همه چی‌ رسید

جواب: تمامی‌ پادشاهان سلسله آخوندین از گدائی به پادشاهی رسیدند

مکار‌ترین پادشاه سلسله آخوندیان چه کسی‌ بود؟

جواب: سلطان علي- اکبر شاه

وقتي قشون بني اسرائيل به حزب الله لبنان که از متحدان اصلي آخونديان بود حمله کردند و زمين و زمان را به آتش کشيدند سلاطين ايران چه کردند؟

جواب: هيچي.. اولش يه خورده هارت و پورت کردند ولي بعدش اعلام کردند هرگونه حمايت مالي و نظامي به حزب الله را تکذيب ميکنيم. اصلا حزب الله کيه؟ ما که نمي شناسيم

واقعه تاريخي هاله نور را بصورت اختصار شرح دهيد

جواب: به عقيده مورخان وقتي شاه محمود خالي بند براي اولين بار در زير نورافکنها و پرژکتورها قرار گرفت امر بر او مشتبه شد و گفت يک هاله نور سراسر بدن مرا احاطه کرده بود

آخرین پادشاه سلسله آخوندیان که بود و علت مرگ وی چه بود؟؟  

جواب:محمود خالي بند , علت مرگ خوردن گوه مفت

علت اصلي انقراض سلسله آخونديان چه بود؟

جواب: کشتار بیش از حد مردم، سرقت اموال ملی‌ ایران،خود فروختگی و حراج ایران ،زورگویی،بی‌ فرهنگی‌،متحجّر بودن و هزاران دلیل دیگر


Share/Save/Bookmark

Recently by FaramarzCommentsDate
The Women of Camp Ashraf
35
Dec 01, 2012
Negotiating with the IR Regime
7
Nov 22, 2012
Ahmadi Goes to Majlis - Gangnam Style!
3
Nov 19, 2012
more from Faramarz
 
Anonymous Observer

Best one

by Anonymous Observer on

بیشترین تعداد اعدام ایرانیان در زمان کدامیک از پادشاهان آخوندیان بود؟

جواب:میر شاه موسوی


Faramarz

Oon Yaroo Jaan, Dear Roozbeh

by Faramarz on

Oon Yaroo Jaan, that little weasel Akbar Shah is the one to watch for. No matter what happens he tends to survive. He is like Gorbeh Morteza Ali; always land on his feet!

Democracioon is the way to go Roozbeh Jaan, although I would love to see Niacioon (and their Iranian-Swedish leader) take credit for things that they have nothing to do with. To be honest with you, I have a soft spot for the Swedes ever since Anita Akbari (Ekberg) in La Dolce Vita!


Roozbeh_Gilani

سوال از استاد فرامرز:

Roozbeh_Gilani


سوال از استاد فرامرز

بعد از سلسله آخوندیون، چه سلسله‌ای به قدرت رسید؟

 نیاکیون: به کمک دمکراتیون اتازونی

 رجویون:  به کمک رپابلیکون اتازونی

 پهلویون: شاه رضا "تپل" دوم: به کمک اتازونی چونکه رهبر نیاکیون ترسید سوار هواپیما به ایران بشه و رجویون شروع به صحبت‌های ضدّ امپریالیستی کردند دوباره

 دمکراسیون: به قدرت رسیدند با دست توانای مردم ایران 

 


Oon Yaroo

Faramarz, you missed the most important question!

by Oon Yaroo on

Which one spent the longest time in Boshkeh?

Answer:  Akbar Shah.

 

 


Shazde Asdola Mirza

Anony Mous seems to be the greatest ...

by Shazde Asdola Mirza on

 

Sadly for Iran - Anony Mous (aka Gom Naam) seems to be our greatest artist, poet, writer, politician and joke maker of this century.

Let's see what the next DyNasty will bring.


Faramarz

Thank You Shazde

by Faramarz on

The guy who did these drawings is very talented. I really enjoyed his work.


Shazde Asdola Mirza

Soltan Ali is the best

by Shazde Asdola Mirza on

Thanks Faramarz dear.

We should get that Texas guy to hang this poster instead!