خانم خوشگله وای وای

Faramarz
by Faramarz
02-Apr-2011
 


این هم رقص سیزده بدر


حالاهی بگین ایرونی ها اهل رقص و صفا نیستن!

سیزده بدر، سال دگر، بچه به بغل، خونه شوهر

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FaramarzCommentsDate
The Women of Camp Ashraf
35
Dec 01, 2012
Negotiating with the IR Regime
7
Nov 22, 2012
Ahmadi Goes to Majlis - Gangnam Style!
3
Nov 19, 2012
more from Faramarz
 
Mash Ghasem

هنر نزد

Mash Ghasem


هنر نزد ایرانیان است و بس!

و آن هم چه هنری. به به ، به به. 
سیزده همه خوش: سال دگر، بچه بغل،،، همراه با  گره سبزی،  یا شاخه، یا  درخت،  یا برجهای دو قلو سابق،...
فری جان،  تو آواز میگفتن : " اوسین، اوسین" یا "حسین ،حسین"؟


Peter Pan

Encore

by Peter Pan on

Been featured in the past for the great move @ 2:07, and there is another one later .


Anahid Hojjati

Faramarz jan, she also did the dance with the song "Nazy"

by Anahid Hojjati on

Good one Faramarz jan. I think she is the same young lady who danced with the song "Nazy" from "Saeed Asayesh". A while ao, someone on IC had either posted that dance as a blog or maybe the URL was given in a comment. But it is the same lady. She is a good dancer.


Red Wine

...

by Red Wine on

داشتیم می‌رفتیم بخوابیم (چند ساعتی‌ بیش نیست که از یک سفر باز میگردیم و اینجا بسیار دیر وقت است) که دیدیم از سمت منزل شما صدای بزن و بکوب میاید،آخر این چه وضعش است ؟! حضرت عالی مگر مسلمان نیستید؟ آخر حیا خوب چیزی است ! آخر چرا این وقت شب این خانم نیمه لخت را (عجب پر و پاچه یی دارد ماشا الله) به رقص و‌ا داشته اید ؟! رقص سیزده‌ به در دیگر چه صیغه یست ؟! الان وقت ماتم و گریه زاری است ! در ماه مبارک ربیع الثانی هستیم،واجب است که در این ماه که ماه‌های دگر غصه دار باشیم.

---

چاکر فرامرز خان شکر زبان و شیرین گفتار و بلند مقام هستیم.

بهارتان خجسته باد :) .