چه کسی ستار بهشتی را کشت؟

چه کسی ستار بهشتی را کشت؟
by fall12
16-Nov-2012
 
این روزها هر سایت ایرانی را باز کنی چشم های نگران و غمگین ستار بهشتی نگاهت می کند.

 

نه!
نمی‌خواهم ببینمش!

پله پله برمی‌شد
همه‌ی مرگش بردوش.
سپیده‌دمان را می‌جست
و سپیده‌دمان نبود.
چهره‌ی واقعی ِ خود را می‌جست
و مجازش یکسر سرگردان کرد.
جسم ِ زیبایی ِ خود را می‌جست
رگ ِ بگشوده‌ی خود را یافت.
نهمگویید، مگویید
به تماشایش بنشینم.

 

"لورکا" 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by fall12CommentsDate
تشكر رسمى
4
Oct 02, 2012
more from fall12