من ایرانم


Share/Save/Bookmark

من ایرانم
by ebi amirhosseini
01-Oct-2009
 

نويسنده: دکتر ناصر انقطاع

***********************

من آن گنجینه ی پر مایه و پر در دورانم

من آن گهواره ی پاکان و مردان و دلیرانم

منم آن مادر فرزانه و والا و آزرمین

که نوشیدند شیر مردمی از نوک پستانم

جلال الدین بود سردار غران و دلیر من

که او بر سینه ی دشمن فرود آورد پیکانم

من ایرانم من ایرانم

منم تاریخ گویای هزاران ساله ی گیتی

که پیچیده است در گوش جهان آوای شاهانم

منم گردون گردنده، منم کیهان چرخنده

من آن ماه درخشانم. من آن خورشید تابانم

شگفتی نیست گر شیرین زبان و پارسی گویم

که چونان چامه ی سعدی و چون فریاد خاقانم

من ایرانم من ایرانم

نگر بر تیسفون تا بارگاه داد را بینی

که از آن دادگر خسرو، من این جامانده ایوانم

منم داد انوشروان منم شمشمیر نادر شه

منم سرمایه ی دانش من آن گسترده کیهانم

اگر دردی است در دوران منم آن درد را درمان

که دارم پور سیناها و رازی ها به انبانم

من ایرانم من ایرانم

منم زاینده ی بابک که من شیر ژیان زایم

من آن استاده الوندم من آن کوبیده سندانم


اگر خیام و از این برجستگان هستند شاگرد دبستانم

اشو زرتشت بالیده است در دامان پاک من

من آن زالم من آن سامم من آن سهراب و ساسانم

من ایرانم من ایرانم

پدید آورده ام یعقوب را در دامن پاکم

منم زاینده ی رستم من آن پر زور دستانم

من آن پر مایه فرهنگم من آن گسترده آیینم

هراسانم ز نادانی ز بی مغزان گریزانم

چو مرد آویزها بسیار پروردم به آغوشم

که من آن مرد جنگی هزاران رزم و میدانم

من ایرانم من ایرانم

منم مام ابومسلم منم زاینده ی کوروش

ز من شوریده شد حافظ که من چون باده جوشانم

هم از تاجیک و از کردم هم از قشفایی و افغان

هم از تهرانی و گیلک هم از اینم هم از آنم

در این آشفته بازار جهان کالای کمیابم

در این دریای آلوده چو مروارید غلتانم

من ایرانم من ایرانم

اگر بینی که اندر چار میخ و بند و زنجیرم

نپنداری که می ترسم نپنداری هراسانم

ولی اندوه در ژرفای جانم ریشه افکنده

که من زین شورش بیهوده و بیجا پشیمانم

تو ای فرزند دلبندم فراموشم مکن هرگز

ز من پیمان خود مگسل که من آن سخت پیمانم

من ایرانم من ایرانم

******************* *******************

//sangesaboor.blogfars.com


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
ebi amirhosseini

ایران ‚ ایران

ebi amirhosseini


ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران !‌ غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! مهد دلیران !‌ مهد دلیران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! ای دیار بیداران غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران! تکرار زمستانها
 ایران! ایران! ایران! ایران!تکرار زمستانها
ایران! ایران! ایران! ایران!تاریخ شب یلدا !‌ تاریخ شب یلدا
ایران! ایران! ایران! ایران! تکرار زمستانها ! تاریخ شب یلدا
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران !‌ غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! مهد دلیران !‌ مهد دلیران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! ای دیار بیداران غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران! ای گستره پرپر !‌ ای گستره ی پرپر
ایران! ایران! ایران! ای گستره پرپر
از نیزه ی چنگیز‚ از خنجر اسکندر
از نیزه ی چنگیز از خنجر اسکندر
سردار تو بردار و گمنام نام آور ! گمنام نام آور
ایرانم ! ایران !‌ گمنام تو نام آور
یاران تو بیدار و سرسلسله ات بی سر
 یاران تو بیدار و سر سلسله ات بی سر
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران !‌ غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! مهد دلیران !‌ مهد دلیران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! ای دیار بیداران غرقه در خون یاران
در بند زمستانی ! همرنگ بهارانی
در بند زمستانی !‌ همرنگ بهارانی
بعد از شب ویرانی ‚ همواره تو می مانی ! همواره تو می مانی
همرنگ بهارانی ‚ هموارخ تو می مانی ! همواره تو می مانی
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران !‌ غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! مهد دلیران !‌ مهد دلیران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! ای دیار بیداران غرقه در خون یاران
یاران دلیرت را بر بستر خون دیدی! بر بستر خون دیدی
ایران ! ایران !‌ایران ! بر بستر خون دیدی
از حادثه بگذشتی ! از حیله نترسیدی
از حادثه بگذشتی ! از حیله نترسیدی
 دراین شب یلدایی ‚ بر قله خورشیدی! بر قله خورشیدی
ایران !‌ایران ! ایران ! بر قله ی خورشیدی
 آرامش طوفانی ! تو وارث امیدی
 آرامش طوفانی !‌ تو وارث امیدی
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران !‌ غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران! سرزمین بیداران غرقه در خون یاران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! مهد دلیران !‌ مهد دلیران
ایران! ایران! ایران! ایران!ایران! ایران! ای دیار بیداران غرقه در خون یاران

**************

شاعر : یغما گلرویی
  

 

Ebi aka Haaji


capt_ayhab

Correction

by capt_ayhab on

The poem I posted earlier, does not belong to Banu Simin Behbahani. My apologies to all particularly Banu Simin Behbahani

Mr. Oklaby, thanks, however since someone has replied to it I can edit and correct it.

-YT 


oktaby

Capt_This is from Hadi Khorsandi not Simin B.

by oktaby on

Nice chame nonetheless.

Ebi, thanks for the link. Here is one for all of us. We shall never forget:                                                //www.youtube.com/watch?v=aXDAyI4z0iU&feature=related

OKtaby


ShkafJoo

من ایرانم

ShkafJoo


 

من ایرانم

من شادم  

نبرد ما نبرد ما

نبرد ما 

نبرد شادی

نبرد نسلهای اینده

 

 

گوره بابای امریکا و سگ یهودی امریکا

 


capt_ayhab

یک شعر بسیار

capt_ayhab


یک شعر بسیار زیبا از بانو سیمین بهبهانی

قلم چرخید و فرمان را گرفتند

ورق برگشت و ایران را گرفتند

به تیتر «شاه رفت ِ» اطلاعات

توجه کرده کیهان را گرفتند

چپ و مذهب گره خوردند و شیخان  

شبانه جای شاهان را گرفتند

همه ازحجره‌ها بیرون خزیدند

به سرعت سقف و ایوان را گرفتند  

گرفتند و گرفتن کارشان شد

هرآنچه خواستند آن را گرفتند

به هر انگیزه و با هر بهانه

مسلمان نامسلمان را گرفتند

به جرم بدحجابی، بد لباسی

زنان را نیز، مردان را گرفتند

سراغ سفره ها، نفتی نیامد

ولیکن در عوض نان راگرفتند

یکی نان خواست بردندش به زندان  

از آن بیچاره دندان را گرفتند

یکی آفتابه دزدی گشت افشاء

به دست آفتابه داشت آن را گرفتند

یکی خان بود از حیث چپاول

دوتا مستخدم خان را گرفتند

فلان ملا مخالف داشت بسیار

مخالف‌های ایشان را گرفتند

بده مژده به دزدان خزانه

که شاکی‌های آنان را گرفتند

چو شد در آستان قدس دزدی

گداهای خراسان را گرفتند

به جرم اختلاس شرکت نفت

برادرهای دربان را گرفتند

نمیخواهند چون خر را بگیرند

محبت کرده پالان را گرفتند

غذا را آشپز چون شور میکرد

سر سفره نمکدان را گرفتند

چو آمد سقف مهمانخانه پائین

به حکم شرع مهمان را گرفتند

به قم از روی توضیح‌المسائل

همه اغلاط قرآن را گرفتند

به جرم ارتداد از دین اسلام

دوباره شیخ صنعان را گرفتند

به این گله دوتا گرگ خودی زد

خدائی شد که چوپان را گرفتند

به ما درد و مرض دادند بسیار

دلیلش اینکه درمان راگرفتند

مقام رهبری هم شعر میگفت

ز دستش بند تنبان را گرفتند

همه این‌ها جهنم، این خلایق

ز مردم دین و ایمان را گرفتند

‌ 

-YT 


Khar

ایران خاک دلیران

Khar


 

ebi amirhosseini

Dear friends....

by ebi amirhosseini on

 

1-President e Mahboob:

You well know I missed their last week concert,this was a good Marham.Sepaas.

2-Hajminator aziz.

welcome back.Sepaas.

3-Oktaby aziz.

sepaas for the link,now this is for you:

//www.youtube.com/watch?v=jd9Gku8QYfA

4-Desi jaan,sepaas.

5-Manucher Aziz.

I'm honored,Sepaas e Bikaraan.

Now I have 2 poems in my name,one from SamSam & one from you.

6-Ali Jaan.

1 million Aafarin to Dr & 1 to me for copy & paste.lol.

7-Samsam Jaan.

Yes , sakht be del mishineh.sepaas.

8-Captain aziz.

Put it on my tab.lol.

 


ebi amirhosseini

HollyUSA,sepass for providing the links,...

by ebi amirhosseini on

WITH YOUR PERMISSION:

***************************************

 

 

**********************************************

 

Ebi aka Haaji


capt_ayhab

ابی جان

capt_ayhab


 

روحم شاد شد از خواندن شعر بسیار زیبا و بجا.

فدات سالار

 

-YT 


SamSamIIII

what a

by SamSamIIII on

 

 pleasant piece of poetry.thx Ebi jaan.cheers!!!

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


Ali P.

Ebi jaan...

by Ali P. on

100 Aafareen to You and Dr. Enteghaa'!


HollyUSA

Beautiful

by HollyUSA on


Manoucher Avaznia

ابی گرامی؛

Manoucher Avaznia


منم آن مادر مغرور که زاید صد چنان ابی

ز سمنان و سپاهان و ز شیراز و زکرمانم

به خیل دخت و پورانم همیشه مهر می ورزم

ببین از گرمی عشقم چو تفتانم گدازانم

وشان زی من ز جان سرمایه می بازند 

ببین از جانفشانیشان چه سان آلاله دامانم

به روز حادثت باری نه چشم از دیگران دارم

که رخت رزم می پوشند سراسر پور و دختانم

اگر سالوس می داری؛ اگرچه فتنه می کاری

به رزم دشمنان اکنون گرانسنگی گرانجانم

فدای خاک من چهری که گرچه نیم دنیا رفت؛

نداند او تفاوت از خراسان تا به گرگانم

 

سپاس


desi

Very patriotic and

by desi on

Very patriotic and beautiful.  Thanks Ebi.


oktaby

من ایرانیم is a great prelude to another

oktaby


great poem: //iranian.com/main/2009/jul-27

Doroud bar Iranian-e ke tarikh khod ra mishenasand va paydar negah midarand

 

 


Hajminator

به به ابی جان شارژ شدم

Hajminator


اینهم ابیاتی از فردوسی بزرگ در وصف ایران

سیاوش نیم نز پریزادگان

از ایرانم از تخمه آزادگان

که ایران بهشت است یا بوستان

همی بوی مشک آید از بوستان

چو ایران نباشد تن من مباد

بر این بوم و بر زنده یک تن مباد

ندانی که ایران نشست من است

جهان سر به زیر دست من است

هنر نزد ایرانیان است و بس

ندادند شیر ژیان را به کس

همه یکدلانند و یزدان شناس

به نیکی ندارند از بد هراس

دریغ است که ایران ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

همه جای جنگی سواران بدی

نشستن گه شهریاران بدی

همه سر به تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم

خیلی از عنایتت سپاسگزارم


Khar

من ایرانیم

Khar


سپاس ابی جان هموطنم! 

سرزمين بی کران

//www.youtube.com/watch?v=yntZfjJhOYM