رابعه قزداري


Share/Save/Bookmark

رابعه قزداري
by ebi amirhosseini
26-Dec-2008
 

"رابعه قزداري" نخستين زن شاعر فارسي گوي، مشهور به مگس رويين و ملقب به "زين العرب"، دختر کعب، امير بلخ و از اهالي قزدار (قصدار، خضدار، شهري قديمي واقع ميان سيستان، مکران و بست) و معاصر "رودکي" بود.

تذکره ها شرح حال و نمونه هاي شعر او را بعنوان نخستين زن شاعر فارسي گوي آورده و مقام بلند او را در طلوع شعر فارسي ستوده اند. "محمد عوفي" در لباب الالباب، از او چنين تجليل ميکند: «دختر کعب اگر چه زن بود اما به فضل بر مردان جهان بخنديدي. فارس هر دو ميدان و والي هر دو بيان، بر نظم تازي قادر و در شعر فارسي به غايت ماهر بود.»

عطار نيشابوري، نخستين بار شرح احوال او را در 428 بيت شعر در "الهي نامه" خود آورده و تذکرده هاي بعدي همگي با کم و بيش تفاوتهايي و به صورت نظم و نثر به نقل زندگي و اشعار وي پرداخته اند. گرچه داستان عطار از اغراق و مبالغه گوييهاي عارفانه تهي نيست اما تا حدودي مبين زندگي اوست.

به نوشته عطار، پس از کعب، پسرش حارث که به جاي پدر امير بلخ شده بود، سرپرستي رابعه را بر عهده گرفت و او در نزد حارث زندگي ميکرد. رابعه دلباخته يکي از غلامان زيبا روي برادرش به نام "بکتاش" شد، اما عشق خود را پنهان داشت و رنجور گرديد. پيرزن دنيا ديده اي دليل رنجوري او را پرسيد، وي ابتدا خودداري کرد و بالاخره راز خود را برايش آشکار نمود و توسط او اشعار عاشقانه اي براي بکتاش ميفرستاد.

بکتاش نيز به عشق رابعه مبتلا شد. يک ماه بعد در جنگي که براي برادرش روي داد بکتاش زخمي شد و نزديک بود اسير شود که ناگاه زن روبسته اي خود را به صف دشمن زد و تني چند از آنان را کشت و بکتاش را نجات داد و لشکر حارث پيروز شد.

زماني نيز رودکي شاعر در حال عبور رابعه را ديد. اشعارش را بر او خواند و رابعه نيز اشعار خود را برايش خواند. در جشن باشکوهي که "اميرنصر ساماني" در بخارا ترتيب داده بود، رودکي اشعار رابعه را خواند. اميرنصر پرسيد که شعر از کيست و رودکي پاسخ داد که از دختر کعب است که دلباخته غلامي گرديده است و به سرودن شعر روي آورده و اشعارش را براي او ميفرستد. حارث که در جشن حضور داشت به راز خواهرش پي برد و به اشعار او دست يافت. از اين رو بکتاش را به چاهي و خواهر را نيز در گرمابه اي افکندند و رگ دست او را بريدند و در گرمابه را با سنگ و خشت و آهک بستند. رابعه با خون خود بر ديوارهاي گرمابه اشعار خود را مينوشت تا اينکه ضعف بر او غلبه کرد و درگذشت.

تذکره نويسان پيرامون عشق رابعه به بکتاش اختلاف نظر دارند: "جامي" در نفحات الانس از قول "ابوسعيد ابوالخير" عشق رابعه را عشق مجازي نميداند و داستان بکتاش را بهانه اي براي طرح عشق حقيقي دانسته است. "هدايت" نيز در روضةالصفا، رابعه را "صاحب عشق حقيقي و مجازي" ميداند و داستان دلباختگي او را در "گلستان ارم" به نظم درآورده است. بسياري از تذکره ها نيز عشق او را، صرفاً عشق مجازي دانسته اند.

 

از اشعار او :

 

 

ز بس گل که در باغ ماوي گرفت
چمن رنگ ارتنگ ماني گرفت
صبا نافه مشک تبت نداشت
جهان بوي مشک از چه معني گرفت
مگر چشم مجنون به ابر اندر است
که گل رنگ رخسار ليلي گرفت
بمي ماند اندر عقيقين قدح
سرشکي که در لاله ماوي گرفت
قدح گير چندي و دنيي مگير
که بدبخت شد آنکه دنيي گرفت
سر نرگس تازه از زرّ و سيم
نشان سر تاج کسري گرفت
چو رهبان شد اندر لباس کبود
بنفشه مگر دين ترسي گرفت .

 

***************

 

 


دعوت من بر تو آن شد کايزدت عاشق کناد
بر يکي سنگين دل نامهربان چون خويشتن
تا بداني دردعشق و داغ هجر و غم کشي
چون بهجر اندر بپيچي پس بداني قدر من .

 

*************

منابع :

 

//www.nationmaster.com/encyclopedia/Rabia-Balkhi

 

//www.mibosearch.com/

 

کليات اشعار رابعه قزداري :

 

//www.ipips.ir/?c=documentShow&documentId=11717&t=4


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
samsam1111

Dear Party Girl

by samsam1111 on

look princess , 1st off , it,s not a He but a She and did you read that belittling & low calibre comment !!! . I only respond to those who say their piece under their real avatar . It,s called accountibility & fair dialogue . I give you an example ...Now for a second for argument purposes imagine if Mr Manouchehr or another member come to this blog as anonymous  & write a piece, demeaning & insulting my character & expresses views & demeanor that are in contrast to what he routinly states under his own avator. Here he gets away being accountable for his dual character -hypocracy & dishonesty . Now would you call that a sincere commentator who knows your views intimatly yet refuse to disclose her own on a transparent basis? . Now you see why I refuse to answer rubbish like that . Now My dear PG , why is it that Pope or Maryam or Sassan get my point of view but she doesn,t ? . As in your case I will indulge further my dear either as a blog or here later on . As for now this will suffice since I,m taking  my 10 yr old princess to a chinese buffe restaurant . She is hungry & you know how girls get when hungry ::))

 

Cheers & l8er !!!

 


Shazde Asdola Mirza

moment samsam jan moment

by Shazde Asdola Mirza on

به زبون لری

بابا سمسم جان، اینا دارن بشت میگن:

۱ - با ما به از این باش که با اهل جهانی‌. یعنی‌ دست از همسری با اون نفریتیتی خانم صهیون نام ور دار؛

۲ - تو نوشته جاتت، کمتر شعار بده و بیشتر حال بده؛

۳ - وقتی‌ آقا ابی بلاگ میزنن، مثل مگس بیباک نپر اون وسط که کارو خراب کنی‌، تو هم برو یه بلاگ با حال از زمون ما قبل از آخوند بزن.

عزت زیاد!

 


samsam1111

Is this the "Gharamti"

by samsam1111 on

grand son of a Vazir to YazdgirdIII whom Imam Jaafar called "Molhed" & was hanged by Arab Khallife . Goes to show you which culture we bow to .


default

Jenaab-e Manucher Khaan

by T.h.e.P.o.p.e. (not verified) on

I'm not sure, but I think you misunderstood me; I'm not denying anything you said about your personal experience regarding our Abadani Hamvatan! Like I've already said, your personal experience reminds me of the taazi pows in Parandak... And I would like to write about it but it will get either deleted or edited(!)....

And I'm 200% aware of the pain and suffering Persians with different Iranic languages ( or from different Iranian ethnicities) went through defending our homeland.

ps one of the best fighters I have ever seen were from Khuzestan and Kordestan.


Manoucher Avaznia

Samsam11111

by Manoucher Avaznia on

If you want to campaign to restore your pure culture, go ahead.  Good luck!  But, you sound like that of Mahmood Ghaznavee in Taareekh Beihaghee with this difference that you sound to say:

"من انگشت در سوراخ کرده ام و تازی می جویم".

while he said:

"خلیفه خرفت شده است و نمی داند که من انگشت در سوراخ کرده ام و قرمطی می جویم".


Party Girl

Dear Samsam

by Party Girl on

It's been interesting to follow this thread.  Don't hate me, but from a reader's point of view, Ommatist has a valid point.  He sounds like he genuinely wants to understand you.  Why won't you oblige him and describe your viewpoints in a language that is devoid of unfamiliar words and criticism of others?  I know other people are clearly and sheepishly staying away from this discussion, but I have the same questions about what you are really saying and your siding with people whose venom and lack of respect for other users on the site is apparent.  I know you are a true Iran lover and that is why I get confused when I see those inexplicable alliances in the comments section. 

I really want to understand you, too, Samsam.  Thank you.


default

WE ARE ALL IRANIANS

by Patriotic Iranian (not verified) on

Thus the mosaic of peoples living in Iran today reflects the central geographical situation of the country throughout history, frequently described as a crossroads of Eurasia. Although many languages and dialects are spoken in the country, and different forms of social life, the dominant influence of the Persian language and culture has created a solidarity complex of great strength. This was revealed in the Iran-Iraq War when Arabs of Khuzestan did not join the invaders, and earlier when Azeris did not rally to their northern cousins after World War II, when Soviet forces occupied Azerbaijan. Likewise the Baluch, Turkmen, Armenians and Kurds, although with bonds to their kinsmen on the other side of borders, are conscious of the power and richness of Persian culture and willing to participate in it.


samsam1111

Manouchehr pls stop your distortion

by samsam1111 on

You bring the case of some Arab/Iranian boy as usual to unfairly distort our message for return to old-Iranic principles as some strictly racial issue . So here I,m telling you for the nth time struggle against Arabization of ones culture /language/alphabeth/names of people & towns/ priciples/religion/customs/ literature & psyche has nothing to do racial superiority or Arabs as a human race .

what part of my vocabulary gets you to portray patriots as anti Arab-Iranians . After all , in Sassanid Iran, the kings Shahpour & Kavadh & so on , used Lakhimid Arab tribes  of western Iraq as allies to face the Bedoin Arabs of the south . Did that mean we had to change our names to please them . Sir , with all due respect , you are way deep in status quo Ommati hoax culture & as all ideologues a fierce defender of a bogus version of Iran


Manoucher Avaznia

Mr. Pope

by Manoucher Avaznia on

I personally knew this person and those who spent some time there knew him as well, however those who want to deny will keep doing so.  But, I will talk and write about it because of having told the truth.  People who speak other languages in Iran have the same share and suffering in defending their homeland as Persian-speaking people do if not more.  Khuzestaan talks aloud as well as Zaagross and Persian Gulf.


samsam1111

Poppi, you know what

by samsam1111 on

gets me go looooooooool ? . I,m just a little nobody yet the whole logistic of the this site with all the foot soldiers come short on logic to face my argument and thats why this anonym character comes in place to add to their fire power...but I,m still standing . tells you something about the bankrupt Ommati logic via personal attacks . & yes I knew they gone delete your harmless one liner . Kayhan revisited . JJ must be on vacation .

beh koori cheshmeh doshman , Javid true Iran

Cheers Pal!!!


ThePope

Wow!

by ThePope on

"یادش بخیر پسر جوان عرب آبادانی پناهنده در عراق در زمان صدام که کتک شرطه های عراقی را می خورد و میگفت من عرب ایرانی هستم."

Wow!lol  
Unfortunately(!),I can't say more,,,,, because they actually !edit! comments now!!!!!!!!
Jenaab-e Manucher Avaznia, the last phrase of your comment reminds me of Parandak,
Iran's POWHQ. I would like to write a... but the 'moderator' adjusts/sets/rectifies/eliminates/changes/corrects/cuts MY WORDS!!!!!!!!!!

To: "moderator(S!)":
Digeh kaaretoon az BEEKHODI delete(?) kardanam gozashteh, comment haa raa !edit! meekoneed(!!!! :o)  lol  !*_*!
Baabaa, een kaareh-haa,,,
Maa haa keh fahmeedeem cheh khabare-o ki beh kiyeh...
-She's such a looser

ps  Samsam, good thing you've read my comments before they were deleted(?!) and edited!!!!!!!


samsam1111

Manouchehr

by samsam1111 on

Regardless of an ocean of difference between me & you/your camp of thought, I have to hand you a compliment for standing under your own avatar & expressing your views with sincerety /courage & transparancy , unlike, those members (khodi,s) who backed by logistics of the site hide behind anonym posts , have the unfair advantage of attacking you & having your replies deleted at the same time . I have nothing against critics like you but sheer hypocracy & dishonesty of certain charcter/characters who want to have the cake & eat it too . only closet Stalinist favore a one sided mike .

good day!


Javad Yassari

ای بی خبر بکوش

Javad Yassari


ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
خواب و خورت ز مرتبه ی خویش دور کرد
آنگه رسی بخویش که بی خواب و خور شوی
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی
یکدم غریق بحر خدا شو گمان مبر
کز آب هفت بحر بیک موی تر شوی
از پای تا سرت همه نور خدا شود
در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی
وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی
بنیاد هستی تو زیر و زبر شود
در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی
گر در سرت هوای وصالست حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی


Manoucher Avaznia

سخن از علم

Manoucher Avaznia


سخن از علم مگویید؛ ره تحقیق مپویید

که عسس های دم در،همه خامه شکنانند.

 

 کسی که تاب تحمل انتقاد ندارد چگونه با دست و دل بازی از دیگران انتقاد می کند؟  اینجا یک محل دیدار همگانی است.  دیدگاههای خصوصی که قابل مباحثه نباشند نباید در اینجا بیاند.  و اگر بیایند خوانندگان حق گفتگو و اظهار نظر در  باره آنها دارند.  همه هم دسته گل تقدیم نمی کنند.  باغ اندیشه خارهای بسیار دارد.  حتی همان خارها هم آگاهی می آفرینند، اگر نیکو بنگریم. تخطئه وکورشو و دورشو هم نداریم.


samsam1111

Those who lived

by samsam1111 on

under the Ommati Occupied Iran & sword of Qadesiyeh rule & propaganda have no right to preach me or teach me about how I or any patriot should think about our true heritage . Mullah regime & status quo Ommati/leftist crowd have one thing among many in common , "Hate & contempt for old-Iran" . I,m quite aware of this unholy alliance .


default

Manuchehr and Ommatist you are both beautiful

by ghazaleh (not verified) on

these writings are some of the best I have read on Iranian.


default

Ethnic minorities in Iran

by Iranians (not verified) on

Iran is an ethnically diverse country, and interethnic relations are generally amicable. Persians form the majority of the population. However, historically the terms "Iran" and "Persia" have refereed to a confederation of all groups native to the Iranian Plateau, and the speakers of Iranian languages, whether located in Iran or not (e.g. Tajiks, Ossetians, etc.). Therefore, historically, the use of the term "Persian" has included all the various regional dialects and subgroups of Iran.

The main ethno-linguistic minority groups in Iran are the Azeris, Kurds, Arabs, Baluchis, Turkmen, Armenians, Assyrians, Jews, and Georgians. The tribal groups include the Bakhtiaris, Khamseh, Lurs, Qashqai, as well as others. While many Iranians identify with a secondary ethnic, religious, linguistic, or regional background in some way, the primary identity unifying virtually all of these sub-groups is their distinctly Iranian language, and/or culture. Though many of the tribal groups have become urbanized over the decades, some continue to function as rural tribal societies. According to the CIA World Factbook and other Western[3] sources, ethnicity/race in Iran breaks down as follows: Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%. However, these statistics are largely discredited and viewed as flawed by Iranians themselves[4][5][6] ,because the Western data ignores considerable intermarriage rates over centuries between these groups, and the fact that almost all of these groups speak Persian as well as their ethnic language[7], and identify with their sub-identity only secondarily [8] Moreover, there is debate as to what the definition of a Persian is. According to Western sources, such as the CIA World Factbook, anyone in Iran who associates with a regional linguistic sub-identity is deemed an "ethnic minority", even though the individual speaks Persian as their first language, and is ethnically indistinguishable from the rest of Iranians, including Persians. Conversely, Western sources erroneously define the "Persian" "ethnicity" as basically anyone living in Iran who does not claim a secondary regional linguistic identity.

Kurdish wedding dance in Sanandaj, Iran.While many of these ethnic groups have their own languages, cultures, and often literature, their languages and cultures are essentially regional variations of Persian[citation needed] and are all native to Iran. Despite their overwhelming similarities, in modern times, their differences occasionally emerge as political ambitions, largely as a result of provocation from outside powers(See section foreign involvement). Some of these groups are also religious minorities. For instance, the majority of Kurds, Baluchis and Turkmen are Sunni Muslims, while the state religion in Iran is Shi'a Islam. The overwhelming majority of Persians and Azeris are Shi'a.

One of the major internal policy challenges during the centuries up until now for most or all Iranian governments has been to find the appropriate and balanced approach to the difficulties and opportunities caused by this diversity, particularly as this internal diversity has often been readily utilized by foreign powers. According to Professor Richard Frye:[9]

“ Thus the mosaic of peoples living in Iran today reflects the central geographical situation of the country throughout history, frequently described as a crossroads of Eurasia. Although many languages and dialects are spoken in the country, and different forms of social life, the dominant influence of the Persian language and culture has created a solidarity complex of great strength. This was revealed in the Iran-Iraq War when Arabs of Khuzestan did not join the invaders, and earlier when Azeris did not rally to their northern cousins after World War II, when Soviet forces occupied Azerbaijan. Likewise the Baluch, Turkmen, Armenians and Kurds, although with bonds to their kinsmen on the other side of borders, are conscious of the power and richness of Persian culture and willing to participate in it.

Source: Wikipedia


default

Marhaba

by Iranians (not verified) on

Manoucher Jaan Marhaba! Thanks for your insightful comments!


Manoucher Avaznia

کمترین میوه ی

Manoucher Avaznia


کمترین میوه ی نهالی که فرمایشات آقای صمصام دارد تقسیم کردن خاک میهن و مردمش به لقمه هایست که راحت الحلقوم همنژادان فرنگی ایشان شود.  نقشه ی منطقه ای پنتاگون که یادتان هست.  چند شهر پارسی زبان مانند یزد و کاشان هم نازشست خشایثیانام می شود که از کنگره هایش نمازهای هزار ساله به باختر زمین روا دارند.  هیچ کجای تاریخ این سرزمین نشان از کشوری تک نژاده، تک فرهنگه، و تک زبانه ندارد. همیشه مردمان گوناگون در آنجا زیسته اند. بزرگترین زیباییش هم در تنوع آن بوده و هست.  در باره زبان هم ادعای ایشان بی پایه است.  با وجود انبوه واژگان عربی در فارسی کاربرد و شیوه ی ادای واژگان کاملا ایرانی است.  اگر ادعای ایشان درست است ایشان باید بتواند از مراکش تا مرز چین بی هیچ مشکلی مکالمه فرماید. که صدالبته ایشان قادر نخواهد بود که کاربرد کلمات متفاوت است.  چسپاندن خود به دم فرنگان هم از استیصال است برادر.  بگذریم که بزرگترین خونریزیهای تاریخ : جنگهای جهانگیر، توسط هم نژادان ایشان انجام گرفته. خاله اوغلی منهم اگر جهان را می بلعید قدری رفاه و آقای دمکراسی را به مردمش می داد.  در هر صورت، این همنژادها هرگز ما را به رسمیت نمی شناسند.  اگر چنین بود کاپیتو لاسیون را به خورد محمد رضا نمی دادند و طلب حق توحش نمی کردند. کما اینکه همین همنژادان در تکه تکه کردن ما از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد ه اند. یادش بخیر پسر جوان عرب آبادانی پناهنده در عراق در زمان صدام که کتک شرطه های عراقی را می خورد و میگفت من عرب ایرانی هستم. 


default

To samsam the little Twisted-sister

by Choopan (not verified) on

 

Kirrchoff's Law : The smaller (more foreign) you are the bigger you project yourself.

Reality has a way of catching up with twisted dreams!

 


default

Ebi,

by Choopan (not verified) on

You sometimes come up with gold nuggets.
Thanks for posting this information.


samsam1111

Pope

by samsam1111 on

Patriots like you are intel enough not to be fooled by Amateur imposters . It,s all about addiction to status quo psyche .

btw* I know pal but it only reflects on JJ, so, I,m addressing him to get these characters away from their deletion toys . It is indecent to face some one with personal attacks as anonym and delete their replies to feed your personal agenda...that,s all ..The fact that a sharp fellow like you noticed goes to show you that fools can,t dance straight ::))

Cheers my good man & thx!!!


samsam1111

heeehoooo

by samsam1111 on

JJ this one took only 15 seconds to be deleted...work on it pal you just broke your prior record on censorship :) . You are not getting to me sweet heart . I,m just having fun with you ...no hard feelings!!!

cheers!!! 


default

Dametoon garm

by T.h.e.P.o.p.e. (not verified) on

to all three of you:
Drood va khasteh nabaasheed.

"the message is.... about a change in psyche around our unifying true Iranic values"
Samsam jaan, your doing a great job...

 

 


samsam1111

Hajmin jaan

by samsam1111 on

Absolutly not .There is nothing wrong with a few foreign words in any language(btw Paersian & french mix is okay since they are from the same family of linguistic origin) . It,s even okay to have a minimum of Arabic in Persian too but come on %70 to %80 content ? . Is that Parsi any more or we are fooling ourselves . Cheers doost !!!


Hajminator

‫صمصام جان،

Hajminator


‫کلمات فارسی مثل پارادی (پردیس)، یا پیژاما (پیژامه)، ... جزوی از لغتنامه زبان فرانسه را تشکیل میدهند.شما موافق بودید که ژوریه «پری گُنکور» از آقایه رحیمی (که فارسی زبانند) بخاطر بکار بردن واژه ها و کلمات فارسی در کارش ایراد بگیرند؟ و این افتخار را بخاطر مداخل کردن کلمات عجنبی در زبانشان به ایشان ندهند؟ اگر بله که متأسفم، اگر نه که همین هم به نکتهء فعل مربوط میشه.


default

Anyone knows ..

by Farsi Zabban (not verified) on

what "yadmaneh 23 tabareh javidan" means?


default

یه چیزی هم یادم رفت بگم

امتیست (not verified)


حرف از نژاد پرستی دیگران نزن که وسط عق خنده ام هم می گیره ها! در تمام این سایت کسی از تو و صهیون نژاد پرست تر نیست. تازه شانس آوردی مردم نمیتونن بفهمن داری چی می گی و انقدر نوشته هات افتضاحه، پیام واقعی ات لابلای غلط غلوط های انگلیسیت گمه چون هیشکی حوصله’ خوندنشو نداره! و گرنه تا حالا هم دوام نیاورده بودی و همین چند تا جان جان الکی را هم که می شنوی نثارت نمی کردند. در طول تاریخ، تمام نژادپرست های دنیا به اسم خلوص نژادی مجوز قتل عام و تهدید و نسل کشی دیگران را برای خودشون صادر کردن. انقد حواست پرته که نمیدونی چه هذیونی داری به هم می بافی بچه جان. دنبال مجوز نسل کشی هستی؟

ببین. اگه می تونی به فارسی بهتر حرف بزنی، به فارسی بنویس ببینیم چی می گی تو. البته نه اون فارسی که یه دفعه دیدم نوشته بودی. من چون امتیستم اونو بلد نیستم. همین فارسی که من اینجا نوشتم، همین زبونو می گم. من این زبونو بلدم. می تونی با این زبون توضیح بدی که داری چی می گی؟ یک بار برای همیشه؟

من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم، تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال


samsam1111

Sassan11

by samsam1111 on

Dear pal ! , It,s mostly thanks to you and dear Maryams of the world that a tiny flame of truth stays shining . These addict to Ommatism & status quo culture hide behind big words & universal rights of humanity to hide their true racist begoted hate for anything true Iranic . After all their genocidal Ommatist/leftist ilk have ruled Iran for last 30 yrs insuring that seeds of Qadesiyeh & brainwashed zombii haters stay in power for more centuries to come . One only needs to look at their warped bogus logic to find out their loyalty & true agenda . They talk about old Iran raping & occupying other lands yet forget the fact the We did not force Egyptians or Greeks to speak our language, write with our alphabeth , follow our customs & worship our God . They keep bringing up their phony noble cause & tagging my views as racist , genicidal(lol) yet behind that vail of Ommati/leftist ignorance lies hatefull /vengefull anti true Irani 5th collumns .  The message is not about pure blood as these distortionists trying to unjustly portray yours truly but about a change in psyche around our unifying true Iranic values . But truth will prevail via future generations to bring a new begining away from what ailes this land .

Javid Iran va yadmaneh 23 tabareh javidan .

Cheers !!!


default

چند کلمه فقط به فارسی

امتیست (not verified)


چند کلمه فقط به فارسی

حالم از این همه نفرت که روی این سایت می خونم به هم میخوره. عق میزنم. از ته دلم. عق. نمیدونم بعضی ها چه مرگشونه؟ چی از جون ما میخوان. طرف اسمشو گذاشته صهیون. صبح تا شب و شب تا صبح کاری نداره الا این که بیاد سر به سر یه مشت آدم آواره’ خونه گم کرده’ راه گم کرده بذاره. دهنشو پر و خالی می کنه از نفرت، به من، به تو، به ایران، به تمام اون فلک زده هایی که صبح تا شب باید از آخوندای آشغال زور بشنفن و اینجا هم که اصلا نمیتونن ببیننش باید ندای نفرت این عفریته رو تحویل بگیرن. یارو که شده پا منبری این عفریته و حرفای اونو تکرار و احسنت احسنت میکنه، انقد توی نفرتش گم شده، نه فارسیشو می فهمم نه انگلیسیشو. چی می گه این آقاهه؟ همه عرب و سید و سیده هستیم؟ فقط اون ایرانی و آقاست؟ چرا این دو تا نمیرن یه جایی که ماها مزاحمشون نباشیم؟ ماها که خالص نیستیم. ماها که پاک نیستیم. ماها که ایرانی نیستیم و ویرانی هستیم. نشد ما یک جا بشینیم دو تا کلمه راجع به هرچی بخوایم بخونیم و اینا نیان به همه فحش بدن. فحش که همش خواهر و مادر نیست. فحش یعنی همینایی که اینا میدن. اعصابم خورد شد بسکه رفتم توی این بلاگ و اون بلاگ همین چیزای تکراری رو خوندم.

آقا جون، ما هر چی هستیم هرچی رو دوست داریم هر کی رو شاعر می دونیم هر چی رو شعر می دونیم، همینی هستیم که هستیم. ترکی بلدی؟ بودور که وار دور. حالا سر پیری بیایم از تو که تمام نوشته هات غلط غلوطه فارسی و ایرانی بودن یاد بگیریم؟ از تو اصلح تر نیست؟ حالا هرچی آدما با مهربونی باهات حرف میزنن که آقا جان اینطور ها هم نیست و آقا جان حالا شما کوتاه بیا، هی بر می گردی این طرف و آن طرف، یکی را عین الله خطاب می کنی، یکی رو سیده، یکی را امتیست، یکی را این و یکی را آن؟

یه چیز وحشتناک میخوام بهت بگم و زحمتو کم کنم. تو هر کی هستی و هر چی هستی، ما انقد ازت میدونیم که بدونیم یک پدر مهربونی هستی. یک پسر مهربون و قدر شناسی برای پدر مادرت بودی. یک آدمی هستی که دلت برای نهاوندت و کس و کارت تنگ میشه. به عبارت دیگه، با وجود اینکه کارو برای ما سخت می کنی، ما یه جورایی دوستت داریم و تحملت می کنیم. اما این عفریته ای که شدی پا منبری و بچه مرشدش را اصلا. توی کتمون نمیره که این زن پر از نفرت و خشم نسبت به ایرانیها رو بخوایم تحملش کنیم. ازش بدمون میاد و ازش میترسیم. عقاید بسیار تند و بنیادگرایانه شو ترسناک و شوم می بینیم. حضورشو روی این سایت ترسناک می بینیم. آقا جون. اگه تنها و آخرین دوستت توی دنیا بشه این عفریته، کارت یک کم خراب میشه ها. از من گفتن. یه کم سعی کن یه جوری حرف بزنی ماهام بفهمیم آخه تو چی داری می گی. ما حرفای اون جادوگره را خیلی خوب می فهمیم. واسه همینه که ازش میترسیم. تو چی می گی بالام جان؟ می تونی به زبون ساده تر بگی؟ اگه نمیتونی بیزحمت دیگه چیزی نگو. زبان در دهان پاسبان سر است پسر جان.