!تحریم اقتصادی و ازدیاد درآمد نفتی ایران


Share/Save/Bookmark

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
15-Nov-2010
 

اداره اطلا‌عات انرژی آمریکا اعلا‌م کرد که درآمد نفتی ایران در اکتبر سال‌جاری میلا‌دی 40 درصد افزایش یافت و ایران در 10 ماهه نخست این سال 59 میلیارد دلا‌ر درآمد کسب کرد. براساس این گزارش، ایران از نظر حجم درآمدهای نفتی دومین عضو اوپک طی 10 ماهه نخست 2010 بوده است. این کشور 59 میلیارد دلا‌ر از محل فروش نفت خام طی این مدت درآمد کسب کرد که این رقم نسبت به 12 ماهه سال گذشته شش میلیارد دلا‌ر بیشتر است. ایران در سال 2009، 53 میلیارد دلا‌ر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده بود.

با خواندن خبر فوق سئوال زیر در ذهن خواننده نقش میبندد:

مگر نه اینکه تحریم های سازمان ملل و دول غرب بخصوص از نوع انرژی و اقتصادی آنها قرار بر پایین آوردن درآمد های نفتی جمهوری اسلامی هستند پس چگونه است که موجب بالا رفتن آن شده است؟

سه دهه قبل آنوقتی که سیاست دول جهانخوار ایجاب میکرد بی درنگ در کشورمان دخالت کردند و مملکتمان را از هم پاشیدند و این حکومت آخوندی دست نشانده خودشان را بما تحمیل کردند . در تمام این مدت سه دهه هم قدم به قدم این ملایان را هدایت کردند و برنامه کارشان را چه در امور داخلی و چه مربوط به امور خارجی کشور برایشان نوشتند تا حکومتشان را پایدار نگهدارند. در سال گذشته هم که نهضت آزادی خواه جوانان ایرانی در کشور بپا خواست در حالیکه متخصصین اداره اطلاعات انگلیس و امریکا تمام عقلشان را روی هم میریختند و سرکوب و کشتار جوانان ما را برنامه ریزی کرده و در اختیار رژیم ملایان قرار میدادند سیاستمداران دست نشانده کارتل های نفتی شان با کمکهای لجستیکی وسائل سرکوب جوانان ما را فراهم وبرای رژیم جنایتکار آخوندی میفرستادند.

اکنون مدت سی سال است که دول جهانخوار ایرانیان را به بازی گرفته اند و در حالیکه در ظاهر با فریب دادن مردم دنیا چنان وانمود میکنند که رژیم آخوندی را محکوم میکنند در پشت پرده حمایت کامل را از آنها بعمل میاورند. دها بار به حکومت آخوندی ایران التیماتوم های بی ارزش داده اند و مجددآ آنها را تجدید کرده اند این روند در تمام دوران شش رؤسای جمهور اخیر امریکا ادامه داشته است. تحریم های اقتصادی هم ترفندهای سرگرم کنننده ای بیش نیستند که توانسته اند در این سه دهه با استفاده از آنها بقول معروف سرملت ایران را شیره بمالند. از یک طرف ظاهرا خرید نفت از ایران را ممنوع اعلام میکنند ولی از طرف دیگر میبینیم که بسیاری از شرکت های نفتی دنیا هنوز در ایران حضور داشته و بکار خود ادامه میدهند و آب از آب هم تکان نمیخورد.

مماشات و بند و بست های پشت پرده دول غرب با رژیم جمهوری اسلامی تا آنجا پیش میرود که ریاست سازمان اپک در سال ۲۰۱۱ را به رژیم ملایان واگذار کرده اند, تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. حقیقت امر اینستکه دول جهانخوارازوجود رژیم آخوندی بنفع خود استفاده میکنند. کشور های اروپایی بلحاظ غارت کردن منابع طبیعی کشورمان همواره ترجیح داده اند که سیاست های مماشات را با رژیم داشته باشد. ولی امریکا بالاترین سود را از رژیم اسلامی ایران داشته است، اول اینکه از سلاح تشیع رژیم اسلامی در تشکیل یک رژیم شیعه درعراق استفاده کرده است، دوم اینکه از رژیم اسلامی برای ایجاد یک توازن سیاسی در برابر اسرایئل استفاده میبرد و بدین ترتیب موفق شده است که از امیال جاهطلبی اسرایئل در منطقه تا حد زیادی بکاهد، باید این نکته را در نظر داشت که سیاست امریکا در برابر اسرایئل بخاطر از دست دادن محبوبیتش در جوامع عربی (اسلامی) تا حد زیادی چرخش داشته و بسان قدیم نمانده است. سوم اینکه با استفاده از حربه جمهوری اسلامی بعنوان یک مترسک سیاسی که میتواند موجب یک تهدید امنیتی برای منطقه باشد توانسته است که کشورهای همجوار عربی را تشویق به خرید سلاح های دفاعی در سفارشات بزرگ از کشورش بنماید. با در نظر گرفتن این نکات مسلم میگردد که انگیزه ای قوی برای دول غرب وجود نخواهد داشت که بخاطر آن بخواهند از شر این رژیم مذهبی راحت شوند بر عکس وجود این رژیم تا کنون بسیار هم برایشان منفعت آور بوده است.

اگرهم جنگی صورت بگیرد مساله از بین بردن رژیم در کار نخواهد بود بلکه توسط بمباران های هوایی منقطع طولانی مدت که ممکن است سالها بطول بیانجامد ایجاد یک جنگ فرسایشی خواهند کرد که ضمن از بین بردن و یا نا توان کردن مراکز هسته ای مردم را دچار نوعی خستگی جسمی و روحی کرده تا آنجا که عاقبت حاضر به انتخاب بین بد و بدتر شوند. این بدان معنای است که مردم ایران پس از طی سالیان دراز حاضر بداشتن آنچه خواند شد که اکنون در اختیار دارند و این فقط بخاطر ایجاد شرایط بسیار سخت ناشی از وقوع جنگ تحمیلی که از طرف دول جهانخوار و مزدورشان رژیم اسلامی ایران بر مردم ما مستولی میگردد خواهد بود. تنها آلترناتیو مردم ایران این خواهد بود که با یکدیگر علیه جمهوری اسلامی متحد شده و قبل از شروع اولین بمباران هوایی خودشان رژیم اشغالگر را از عرصه حکومت ساقط نمایند، با اینکار دست امپریالیسم را نیز از مملکتمان کوتاه میکنند.

Mansur Rastani, PhD

//defendingiraniandemocracy.blogspot.com/


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Dr. Mansur Rastani

Arthimis

by Dr. Mansur Rastani on

 با درود به شما، با سخنان شما کاملا موافق هستم. اگر امیدی به نجات این نوع جانوران که من آنها را انگل اجتماع مینامم وجود ندارد و فقط با فرود آمدن بمب بر سرشان و کشورشان به خود میآیند و فرصتی بدستشان میدهد که اول انسان شوند و دوم ایرانی راستین گردند، پس بگذار که چنین شود. افتخار هر ملت بر شانه های انسان های سازنده و راستین آن کشور حمل میشود و ملتی که پر از انگل باشد جز مایه شرم و عقب ماندگی  چیزی به  همراه نخواهد آورد.  

Mansur Rastani, PhD

 //DefendingIranianDemocracy.blogspot.com/

 


Arthimis

دکتر

Arthimis


دکتر جان،

درود بر شرف شما هم میهن گرامی‌ و این بلاگ کاملا درستتون... ما که  به
نوبه خودمون صد‌ها بار خودمونو اینجا سر همین مسائل جر دادیم و تو ایران
عزیزمون هم مبارزه رو در حد خود بر علیه این رژیم خونخوار دست نشانده
(متاسفانه با شکست) انجام دادیم... می‌خوام چیزی رو اینجا خدماتتون عرض کنم
که امیدوارم به شما و دیگر ایرانیان واقعی‌ و مبارز در اینجا و در ایران
بر نخوره! ولی‌ باور کنید خیلی‌ از همین ایرانیانی که سنگ ایران رو به سینه
میمالند همون کسانی‌ هستند که در طول ۳۱ سال تاریخ سیاه گذشته ایران به
نحوی مستقیم و غیر مستقیم با جلادان اسلامی (دست نشانده دول جهانخوار) هم
کاری کردند و میکنند... اساساً، اولین و بزرگترین مشکل ما مثلا ایرانیان
(بلا نسبت)، بی‌ فرهنگی‌ و خود فروشی ماست! به ندرت ایرانی‌ را می‌بینید که
فرهنگ، شرف، ادبیات پارسی‌ را بلد باشه! دوم، جیره خاری، دغل بازی، نارو
زدن، مسخره بازی، جک، پشته گوش انداختن، فیلم کردن، همکاری با دشمنان فرهنگ
پارسی‌ و ایران زمین در بین مردم خرافاتی، بزدل و اسلام زده و عقب افتاده
ایران به فراوانی‌ رایج است... بیچاره اون فرهنگ و ادب ایران، بیچاره اون
جوانها که سوختند و کشته شدند، بیچاره اون خانواده‌ها که جگر گوشه‌شان رو
به چنین رژیم و مردم شیطانی از دست دادند... در ضمن این رژیم شیطانی
اشغالگر ایران مردم ایران رو در درون و بیرون ایران با پول، فحشا، الکل و
مواد مخدر معتاد و هم کار خود کرده... ما که ۲۸ ساله ایران نرفتیم و نمیریم
تا وقتی‌ که چنین رژیمی و مردمی رو کارند! امان از دست این مردم چاپ لوسی
که برای منافع شخصی‌ خودشان ایران و ایرانیان راستین رو پاره پاره کردند و
حالا هم تا بمب همین دول جهان خار تو سرشون نخوره از خواب غفلت بیدار نخوان
شد که البته اون وقت خیلی‌ دیره و به احتمال قوی ضررش دومرتبه بر سر ایران
و ایرانیان راستین خراب میشه...‌ای دوست،‌ای استاد،‌ای هم میهن .... ننگ
بر آنان که ایران و خودشون رو به یک مشت حمّال، پدر سوخته و نوکر دول
جهانخوار فروختند و هزاران افسوس برای ایران زمین و فرهنگ پارسی‌! به امید
بیداری و به دست آوردن شرف و غیرت برای نجات و آزادی ایران و ایرانیان
راستین... درود بر شما...


Goosfand

متأسفانه

Goosfand


با انتخاباتی که نوامبر ۲ انجام شد بمباران هوایی ایران حتمی هست. سال ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۴


Dr. Mansur Rastani

Neither IRI lobbyist nor CIA mercenary is allowed on my Blogs

by Dr. Mansur Rastani on

 Thanks Maryam,

and to everybody else:

Neither IRI lobbyist nor CIA mercenary is allowed Here

 I am not going to waste my time on your junk write-up materials, so please do not dirty my weblog, no democracy for IRI members and any IRI lobbyist is granted here!

Mansur Rastani, PhD

//DefendingIranianDemocracy.blogspot.com/

 


Maryam Hojjat

Great obsevance & notice

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting.  As you mentioned only IRANIANs can solve their problem to get rid of these bastard mullahs.


Immortal Guard

Good Economic News!

by Immortal Guard on

Usually with the coming of the Democrats to power in the United States like when Clinton came to power one witnessed a substantial decrease in the price of oil and an upward trend in the stock market. During the Clinton years the price of oil hit rock bottom and Iran was experiencing major economic problems. At the same time the stock market in the United States was experiencing "irrational exuberance" with high-tech hysteria and telecom bubble leading the way.

This time around it seems that although the Democrats are in power we are not witnessing a reversal of economic engines of Big Oil and the Stock Market. It has stayed pretty much he same way as it was during the Bush years except that one can add the mortgage foreclosure crisis to the telecom bubble now!

So one could say that this continual tide of high oil prices has been good for all oil-producing countries including Iran but most notably for Iran because of the sanctions.

It's not all bad for Iran as one can see large-scale projects are going ahead. For example:

//www.perlite-co.com/index.htm


Sahameddin Ghiassi

We wish that the leaders of our countries be smart

by Sahameddin Ghiassi on

If the leaders of our coutries were smart enough and work together, we will have a much better life. We can be a power if we work together. But now even the leaders are not safe. Any time they can be changed or killed. Example Sadam?  If we are not independent even our leaders can be destroyed easily. I hope they can understand this fact?