‏قبله ما رو به دماوند ماست

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
26-Jan-2011
 

‏قبله ما رو به دماوند ماست توسط شاهرخ خواننده میهنی


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Majid

.........

by Majid on

 

 


این حکایت آشنای «سال به سال دریغ از پارسال» هست.

باز گلی به گوشهء جمالش که مثل علیرضا افتخاری نرفته به دنبلان مالی محمود سه سانتی !

خرده گیری نکنیم!


Jeesh Daram

شیرین :)

Jeesh Daram


خیلی خوب گفتی بخدا. یعنی ما که اصلا از اولش تمام ادیان را قبول نداشتیم ولی اگر یک کمی هم ته دلمان گرایشی به خواندن گاتاهای اوستا آنهم صرفا برای تفریح مانده بود، آنهم با شنیدن صدای نکره دلاک حمامی این شاهرخ ماشالله از بین رفت.  نمیشه ما این احساس ناسیونالیزممان را کمی آرامتر بیان کنیم؟

ahang1001

نه من مسلمان نیستم

ahang1001


اما زرتشتی هم نیستم

با کثافتکاری های مسلمانان 

زرتشتیان دور بر داشته اند و  پنداری  کثافتکاری های شان را در زمان ساسانیان فرموش کرده اند

بد بودن اسلام دلیل بر خوب بودن زرتشتیان نیست...

هر چند که شاهرخ خان گلوی خود را پاره کند و نعره بکشد

 

شیرین