اشغالگر باید احساس ناامنی کند نه صاحب کشور

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
04-Jan-2011
 

مقابله با اشغالگران میهن وظیفه ملی و میهنی ، اشغالگر باید احساس ناامنی کند نه صاحب کشور - مبارز و فعال سیاسی به جوانان ایران درس پیکارگری و ایستادگی در برابر سرکوبگران حکومت اسلامی اشغالگر در ایران را میدهد


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
ahang1001

شما هم میهنان عزیز را نمیشناسید

ahang1001


در ماساچوست نشستن و داد سخن گفتن آسان است

دکتر جون

نام این فرزندان ایران

فاطمه...سمیه...احمد..عباس..و رضا قلی ست

گروه زیادی خود را به غلط یا درست...سید  میدانند...یعنی عرب...و به آن افتخار میکنند

مردم در انتظار ظهورند...

سفره حضرت عباس پهن میکنند... آش نذری میپزند...و دخیل میبندند

دکتر جون شما یا از کره مارس هستید و یا دلتان خیلی خوش است

ببخشین ها

 

شیرین

 

 


Dr. Mansur Rastani

To ahang1001

by Dr. Mansur Rastani on

اشغال گران یعنی غیر ایرانیانی که برخلاف خواست مردم در ان سرزمین بر مردم حکومت میکنند، غیر ایرانی تنها به کسانی گفته نمیشود که در ایران متولد نشده اند، به کسانی نیز گفته میشود که افکار غیر ایرانی دارند، کسانی که به غیر ایرانی افتخار میکنند، کسانی که برای غیر ایرانی پیراهن میدرند ولی در نابودی نام ایران و ایرانی لحظه ای درنگ بخود را نمیدهند


ahang1001

روی سخن پری خانم با کیست؟

ahang1001


آیا این به اصطلاح اشغال گران از کره مریخ آمده اند؟

آیا این سپاهیان و بسیجیان که تعدادشان کم نیست..از عربستان به ایران صادر شده اند؟

آیا ابلهانی که در ماه محرم زنجیر بر پشت خود و قمه بر فرق سر نادانشان میکوبند...هندی هستند؟

آیا آنانی که سفره حضرت عباس پهن میکنند و آنانی که به درخت دخیل میبندند...از اهالی چین هستند؟

آیا این منتظران ظهور...از تانزانیا آمده اند؟

خانم صفاری اینقدر حرص نخورید...که تا بوده..چنین بوده

در ایران   نیازی به تعویض حکومت نیست...ملت را باید عوض کرد

ابوالفضل بهمراهتان