Relative of iconic singer Mahmoud M. Khonsary blasts Bahram Moshiri’s comments

Share/Save/Bookmark

Relative of iconic singer Mahmoud M. Khonsary blasts Bahram Moshiri’s comments
by Darius Kadivar
12-Jul-2012
 
Share/Save/Bookmark

more from Darius Kadivar
 
Ashk Dovom

ایندفعه یک گندی زده و آنچنان بند را آب داده

Ashk Dovom


این آقای رضا پهلوی ایندفعه یک گندی زده و آنچنان بند را آب داده که اگر تمام  پسر عموها، دختر عموها و باجناق های هر چی مطرب و رقاص و مزقان چی در دنیا هم جمع بشوند نمیتوانند تمیزش کنند. همین میشه دیگه وقتی آدم مثل آرتیست سینما همش مشغول هنرنمایی جلو دوربین باشه. بقول سعدی زبان بسته به گوشه ای نشسته صم البکم/ به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. از بنده خدا بهرام مشیری برای بیان حقایق  ایراد نگیرید. به اون پرنس تون بگید زیادی هول نکنه، از خمینی درس بگیره و بیان مکنونات قلبی اش رو بگذاره برای روز بعد از پیروزی و بعد از سوار شدن بر خر مراد.