از پیش مرده


Share/Save/Bookmark

از پیش مرده
by Azadeh Azad
14-Oct-2012
 

 

کمال یک نگاه

زیبائی ناب دردناک است

من نگهدار نیستی ام

 

نوسان گلهای آفتاب گردان

 علفزارهای آبی، سبز، نارنجی

 

مجذوب کافکا

هدایت خواب بوف کور را می بیند

اندوه، خودکشی با گاز

 


 

بسوی دریاچه میرود

اتاقی از آن خود ، چه بیهوده

توی آب غرق میشود  با بی صدائی


 

 

خواهر هنرمند من

در تصرف افسردگی دوقطبی

عاشق مرگ میشود


 

 

روی خط مترو راه میرود

با.گامهای استوار

خلاء قطار.او را به زیر  می کشد

پیکرش  کامل، زیبائی اش دردناک 

نگهدار.نیستی ام میشود

 

با مه آمیخته ام، مرگ

هیچ قدرتی بر من.ندارد

از پیش مرده ام .

 


 

©آزاده آزاد


Share/Save/Bookmark

more from Azadeh Azad
 
CallmeRed

ممنون

CallmeRed


خیلی زیباست