ای فرياد از اين بی وجدانی ها !


Share/Save/Bookmark

Atessa1
by Atessa1
06-Jan-2010
 

سرچشمه ی سخن

به تماشای برنامه ی «تفسيرخبر» روز چهارشنبه ی صدای آمريکا نشسته ام. شرکت کنندگان امروز هم بسان همه ی چهارشنبه شب ها، آقای سيد علی رضا نوری زاده «آخوند فکلی» و وزير دفاع حوزه های علميه است و پاسدار پيشين آستان ولايت، آقای محمد محسن سازگارا. مجری برنامه هم بسان هر چهارشنبه، جناب جمشيد چهارلنگی که ای کاش براستی حتا يک لنگ داشت. مجری محترم، آقای نوری زاده را«مدير مرکز مطالعات ايران و اعراب» و آقای سازگارا را هم«مدير مرکز مطالعات ايران معاصر» معرفی می کند، بسيار هم وزين و با تمجيد. دو نهادی که احدی نمی داند که کار آنها چيست، جهان که سرشان را بخورد، ارزش آنها حتا در همان لندن و واشنگتن چيست، اصلآ به چه درد مردم بينوا و فنا گشته ی ما می خورند و مديريّت در نهاد هايی بادکنکی که می شود نظير آنها را در ده دقيقه با ده دلار در غرب به ثبت رساند، اساسآ چه ارزشی دارد که هنگام نام بردن از اين مراکز تکنفره، بايد باد در غبغب مبارک انداخت!

وارون فضای تمامی برنامه هايی از اين دست در تلويزنهای ديگر کشور ها که پر از چالش و بحث و هشدار و آگاهی است، معمولآ هم مجری برنامه، بجای پرسش و ميکروفون را يکسره در اختيار کسی قرار دادن، موی از ماست می کشد و کوچکترين سخن بی اساس مصاحبه شونده را هم بر رخش می کشد، در اين قهوه خانه قنبر، طبق معمول سه رفيق نشسته اند و قربان و صدقه ی هم می روند. باز صحبت جی جی باجی واری از کراوات های اهدايی سيد علی رضا به آن دو ديگر است و سپاس آنان، و سپاس متفابل آن سيد از پذيرايی آن دو در واشنگتن.

رهبر و عنتر، حيدر و صفدر

«تفسيرخبر» بيشتر در مورد رهبر و عنتر است. پيرامون موضوعاتی از اين دست که بودجه ی امسال دولت عنتران چه ميزان کسری دارد، رهبر چه اندازه عنتر را دوست می دارد، عنتر چگونه مريد رهبر است، خوک بچه ی سپاهی، فيروزآبادی به کروبی چه گفته؟ پاسخ آن روضه خوان به اين بيطار چه بوده؟ بالاخره لوطی در نظر دارد که کدام يک از ميمون های خود را به صحنه آورد، دکتر عنتر چگونه به اوبامای ديکتاتور و خونخوار نهيب زده که آقا، خجالت بکش و کمی به مردم بدبخت آمريکا آزادی ده! آخوند خاتمی خواهد آمد يا شبه آخوند مير حسين موسوی و، و، و سخنانی صد من يک قاز، بی بخار و پای کرسی که نه ديناری به کار آزادی ايران می آيد، نه اندک نيّتی ميهن پرستانه در پشت آنها است و نه اصلآ نکته ای سازنده در سرتاسر اين نقالی های قهوه خانه ای که گمگشته در بيابانی، اين اميد را داشته باشد که بتواند حتا پس از پنجاه سال کوشش هم، از اين گفته ها مددی گرفته و خود را به شهر و دهی برساند. و بدبخت مردم اسير و گرسنه و دربند ما که برای رهايی از دست رهبر و عنتر و اعوان و انصارشان، به اين حيدر و صفدر های فکل باز و شکم سير و بی خيالی اميد بسته اند. بدبخت ترين هم آنانی که اين «زبان به مزد» ها را ايران دوست، آزادی خواه و پشتيبانان خود می پندارند. يعنی کسانی را که اساسآ کارشان«تفسير خبر» است. يعنی تفسير اخبار ظلم و بيدادی که بر ايشان می رود و اصلآ مزدشان را بابت شرح پريشانی ها و نگونبختی ها و بی آبرويی های مادران جگرخون و گريان، پدران تهيدست و شرمنده از همسران، دختران ويلان و پسران جوانی نکرده و از دست بيداد اوباش نالان دريافت می کنند.

فرجام سخن

فرجام سخن اينکه شگفتا که اين شکمباره های کراوات باز، از بابت تفسير خبر بيدادی که بر مردم نگونبخت ما می رود، با خيره سری، کلی هم منت بر سر آنان می گذارند. بويژه نوری زاده که اين سيد هفت خط، شغل بسيار پردرآمد خود را«ميهن پرستی» و «مبارزه» هم به مظلومان قالب می کند. و دردا که مشتی ايرانی ناآگاه و فنا گشته و اميد از کف داده ی درون کشور هم، برای چنين ملافکلی شکم گنده «زبان به مزد» و بی مروتی، هورا هم می کشند که وای ! ما چه ميهن پرست و مردم خواه بزرگ و فداکاری در خارج داريم. پنداری فردی که اساسآ همه ی زندگی مرفه و ثروت و پول کراوات های رنگ و وارنگ او از شرح همين نگونبختی های مردم ما است، مانند ميهن پرستان راستين، اصلآ دار و ندار خود را هم فدای آزادی ايران ساخته. دغلبازی که در سی سال گذشته، کارش يا پدافند از آخونديسم ضد ايرانی بوده، يا آب پاکيزگی ريختن بر گور عناصر کثيف و ايران برباد ده ی چون مطهری دشمن قسم خورده ی ايران و قطب زاده لمپن و اول چماقدار خمينی و نخستين رئيس لباس شخصی ها و بازرگان گوربگور شده که ايران را تقديم ملايان کرد، يا حمايت از خاتمی و ابطحی و حجاريان و اينگونه اوباش و به انحراف کشيدن مبارزات مردم. يا اينکه خبر جعلی آوردن از زير متکای اين سربر و از وان حمام آن دگر متجاوز و از اتاق پشتی خامنه ی رذل و حجله ی دختر رفسنجانی... و مردم بيچاره را سر کار گذاردن. ای داد از بيداد اين نادانی ها و هزار فرياد از دست اين بی وجدانی ها ! همين. امير سپهرژانويه دوهزار و نه ميلادی

//www.zadgah.com/21.htm


Share/Save/Bookmark

Recently by Atessa1CommentsDate
لیلا فروهر - نوروز
-
Mar 26, 2010
من اسیر ایرانم
1
Mar 26, 2010
خدای من ایران است
4
Mar 25, 2010
more from Atessa1
 
Atessa1

No purpose in having an opinion!!!

by Atessa1 on

Dear Essi,

This blog is not from me. Please see my answer to other comments below. Truth be told I do not have anything against Noorizadeh, but I also like the opinion expressed in this blog & am grateful for it because it helps me to question & make my own opinion about characters that a TV program is pushing on me as the best reference. The writer is just expressing an opinion about a TV program. Why should we accuse him of being anything but a talented critic?

Also, to answer to your question, my faith, my religion, my conviction & my only political party is Iran. I have no others.

Payandeh Bashid Aziz.

 


essi

What is your purpose?

by essi on

Tafseer e khabar is a good and informative program that I listen via internet.  Those guests on Wendnesdays, in my view, are sincere and petriotic individuals and Mr. Chalangi also is a respectible journalis.  What did they do against you?  Are you Mojahed or member of tudeh party? that Mr. nourizadeh sometimes criticises their organizations?  I guess you must be have some personal or organizational grudge against them or VOA otherwise their presentations are very sensible and acceptible.


Atessa1

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

Atessa1


 Divaneh Jan,

I agree with you. No point in denying that you have an undisputable point here. We need to put our differences aside and work towards unity.

I just wish that for once, we could all stand up together for Iran & only for Iran versus personal choices or personal agendas!

May that day come forward soon,

Payaned bashi aziz,

 


divaneh

Gar hokm shavad ke mast geerand

by divaneh on

Dear Atessa, I can't agree more with you about the hidden agenda of people and where they may lead the movement in the future. I however think we do not have the luxury of choosing who can contribute and at what level. I think we need to put all our differences to one side and push together to claim our country back from these vultures. I may be an optimist but I think perhaps this time we can make sure that no violence and no concentration of power would have a place in our future. A proper democratic constitution would deny any opportunist the chance of repeating the bitter history.

As we can all see a good proportion of the most local opposition is formed by those who used to be part of it in the past be it Ganji, Makhmalbaf or others not to mention those in Iran. I think every Iranian is welcomed to join the rest of us in this struggle.

My only point is that our strength is in our unity.


Atessa1

Thank you!

by Atessa1 on

Dear Arthimis, Thank you for your true & kind comments.

I am new to Iranian.com...so I think I did not make it clear that this blog is not from me but from Mr. Amir Sepehr (please see the link provided at the bottom of this blog). I find him to be an outstanding writer & share most of his convictions. He has only a few articles & all worth reading.

Ba drood bar shoma Ham Vatan Aziz,

Javid Iran.

 


Atessa1

What is my point?

by Atessa1 on

Dear Divaneh, 

First of all this blog is not from me but from Mr. Amir Sepehr. If you look at the bottom you can see that the link to the original blog has been provided. However, I though his writing outstanding and wanted to share it with others. He has written this blog almost a year ago, but as you presumed, it still applies!!! Second, I agree with you that what people say is important. But do you really believe that the real personality of VOA heroes is irrelevant?  Shall we ignore their motivations & pretend that they do not have any hidden agenda? Do you remember what Khomeini said before coming to Iran, on his respect for democracy and human rights....on his faith on separation of state and religion? What he said was considered more important than who he was by many. They only listen to his words & ignored who was saying it!!! Therefore not only we landed with one of the most ignorant mullah at the head of our country, but to top it up, he turned to be a rapist & a mass murderer.  I think Who is as important as What!!!

 


Arthimis

Very True , unfortunately...

by Arthimis on

Dear Atessa1, Ham-meehan,

Like millions of other Iranians, I too share your frustrations and shame of those who have represented us 30 years ago and continue to do so with different uniforms and looks...Now all these men, despite their possible current good intentions to some degree for Iran and Iranians, have terribly failed their qualification tests for HONESTY, SINCERITY, COURAGE, LEADERSHIP, HONOUR, COMPETENCE, VALUES, SKILLS and so many other positive traits required to rescue Iran and Iranians from this 30 years old absolute tragedy!

Moreover, There are traitors who knowingly or not, intentionally or not, like bunch of opportunists and or sheeps (like back in 1979) follow and even advertise for the same people who brought Tragedy and Shame to Iran by bringing SATANIC (ISLAMIC) REPUBLIC to Iran!!!!

Iran and Iranians need another Cyrus, Dariush, Kaveh Aahangar, another Rostam, another Arash Kamaangeer, another Arthemis to rise for Iran and issue A WARNING to all Evil forces of Satanic Republic! A warning in which he/she, them directly threaten/s the Satanic Republic's Rahbar, Antar and all the other murderer Arab/Muslims and their families who have beaten, imprisoned, tortured and killed our innocent and young sisters and brothers in Iran. These forces of Satan need to be confronted and be threatened by A TRUE IRANIAN LEADER/LEADERS and over 60 million sane and real Iranians!

Zendeh Baashid.

Peerooz Baad Iran. 


divaneh

What is your point?

by divaneh on

I watched the same programme and I found it interesting and informative. For me is WHAT and for you is WHO. That's the difference.

Apart from pouring out your frustration, is there anything else that you want to share?